Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Zostań Ambasadorem Europejskich Innowacji na Obszarach Wiejskich

Show the MENU
08.02.2019

Jesteś rolnikiem, leśnikiem albo przedsiębiorą w sektorze rolno-spożywczym chętnym by podzielić się swoim sukcesem? Byłeś ostatnio częścią innowacyjnej, inspirującej i przełomowej inicjatywy (rolnictwo / leśnictwo / sektor żywnościowy)? Czy Twój projekt obejmował udział partnerów z instytucji naukowo-badawczych? Zgłoś się do udziału w Europejskim Konkursie Innowacji na Obszarach Wiejskich (EURIC) w ramach projektu LIAISON.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2019 roku. Możesz zostać wybrany/a jednym z 15 Ambasadorów Innowacji na Obszarach Wiejskich i otrzymać międzynarodowe wyróżnienie na prestiżowej ceremonii wręczenia nagród w jednej z europejskich stolic w listopadzie 2019 roku. PROJEKT LIAISON – O CO CHODZI? LIAISON ma na celu znaczące przyczynienie się do optymalizacji interaktywnego oraz innowacyjnego podejścia do projektów, a także wprowadzenia polityk UE mających na celu przyśpieszenia innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. LIAISON to projekt promujący współpracę nie tylko podmiotów ale także różnorodnych społeczności w celu wspólnej realizacji planu i wdrażania interaktywnych projektów innowacyjnych – zarówno wewnątrz jak i zewnątrz EIP-Agri.

Naukowcy, doradcy, aktorzy z interaktywnych projektów innowacyjnych, inicjatywy i sieci, doradcy rolniczy/leśni, decydenci i administracja będą wspólnie realizować plan i wdrażać interaktywne podejście do projektów. LIAISON wypracuje gotowe metody i narzędzia w celu optymalizacji wykorzystania interaktywnych sposobów innowacyjnych w projektach finansowanych w ramach EIP-AGRI, a także poza nimi.

W trakcie trwania projektu odbędzie się: Europejski Konkurs Innowacji na Obszarach Wiejskich zawierający interaktywną bazę danych (Story Map) około 150 studiów przypadków i nominację 15 Ambasadorów Innowacji. Bieżące wsparcie Stałego Komitetu DG AGRI do spraw Badań Rolniczych dla Strategicznych Grup Roboczych AKIS Seria pogłębionych, bezpośrednich przewodników mówiących “Jak…?” sprzyjających współtworzeniu i wspólnemu uczeniu się, wypracowanych podczas pracy z interaktywnymi projektami innowacyjnymi (np. innowacyjne serwisy wsparcia) Zbiór założeń i zadań dotyczących poprawy środowiska instytucjonalnego dla interaktywnych projektów innowacyjnych (np. dla Instytucji Zarządzającej wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) wprowadzające EIP-AGRI na poziomie narodowym / regionalnym Filmy i inne materiały komunikacyjne prezentujące dobre praktyki w planowaniu i wdrażaniu interaktywnych projektów innowacyjnych.

Informacje na temat wszystkich wskazanych powyżej działań – obok innych informacji dotyczących wspierania i promocji innowacyjnego podejścia interaktywnego – dostępne będą na stronie web jako Interaktywne Narzędzie Innowacyjne. Wszystkie zorientowane politycznie i praktycznie rezultaty projektu wypracowane przez LIAISON będą podstawą w procesie wypracowania i uzasadnienia wniosków opartych na przeglądzie doświadczeń członków konsorcjum i innych zaangażowanych aktorów i interesariuszy.

W razie pytań / wątpliwości prosimy o kontakt: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99 05-840 Brwinów Karolina Świstak - tel. 22 125 62 15, e-mail: k [dot] swistakatcdr [dot] gov [dot] pl

Źródło: KSOW

Do pobrania: 
PDF icon euric_ulotka1.pdf (6780.904 kB)