Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Zmiany w badaniach statystycznych dotyczących melioracji

Show the MENU
07.02.2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 149) weszło w życie 2 lutego 2019 r. Na mocy rozporządzenia zrezygnowano z badania 1.45.31 (147) Stan ilościowy oraz utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych, a tym samym nie jest już wymagane przygotowanie zestawu danych RRW-10 - sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych.

Ponadto nastąpiła zmiana organu odpowiedzialnego za opracowanie następujących zestawów danych: • RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej, • F-03m –sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową. Dotychczas dane te zbierane były przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast obecnie podmiotem odpowiedzialnym jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jednocześnie zestaw danych RRW-13 został oznaczony nowym symbolem MGM-RW.

Źródło: MR i RW