Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Zmiany i ułatwienia w zakresie wymagań przy produkcji i sprzedaży żywności przez rolnika

Show the MENU
12.03.2019

20.03.2019 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbędzie się szkolenie nt. „Zmiany i ułatwienia w zakresie wymagań przy produkcji i sprzedaży żywności przez rolnika – rolniczy handel detaliczny, działalność przetwórcza w małej skali”, na które serdecznie zapraszamy doradców, przedstawicieli Izb Rolniczych, przedstawicieli instytucji otoczenia rolnictwa, zajmujących się problematyką możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych i związanych z tą działalnością wymagań prawa żywnościowego w zakresie, wymagań sanitarnych i weterynaryjnych.
Wykładowcami na szkoleniu będą także przedstawiciele MRiRW, GIJHARS, GIW oraz GIS, którzy przedstawią zagadnienia związane z prowadzenie działalności rolniczego handlu detalicznego oraz innych form działalności produkcji żywności zgodnie ze swoimi kompetencjami. Głównym celem szkolenia jest przekazanie wymagań sanitarnych i weterynaryjnych jakie obowiązują przy zakładaniu działalności rolniczego handlu detalicznego oraz innych form działalności produkcji żywności po wprowadzonych od 2019 roku zmianach przepisów.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9.00 w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18. Koszty dydaktyczne szkolenia pokrywa CDR. Jednostka delegująca uczestnika pokrywa koszty uczestnictwa w szkoleniu tj. wyżywienia, noclegu, dojazdu do CDR O/Radom.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 75,00 zł od osoby i obejmuje koszty materiałów szkoleniowych(teczka, notatnik długopis), obiadu i serwisu kawowego (2 podania), w trakcie trwania szkolenia.

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w przeddzień szkolenia 19/20.03.2019 r. oraz śniadania za oddzielną odpłatnością, po uprzednim zgłoszeniu. Cena noclegu 70,00zł w pokoju dwuosobowym, śniadania w dniu szkolenia 18,00zł.
Wpłaty należy dokonać na: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE ODDZIAŁ w RADOMIU 26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18.
Nr konta 04 1130 1017 0020 1233 9620 0004 (dwa dni przed datą szkolenia) z dopiskiem szkolenie – rolniczy handel detaliczny.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na załączonym formularzu do dnia 17.03.2019 roku na adres: szkolenia [dot] radomatcdr [dot] gov [dot] pl lub faksem na numer 483654970.
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego miejsca na szkoleniu, ze względów organizacyjnych prosimy powiadomić CDR o/Radom, co najmniej na dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.
W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji uczestnik zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w szkoleniu.
Osoby do kontaktu:
- zagadnienia merytoryczne Barbara Sałata e-mail: b [dot] salataatcdr [dot] gov [dot] pl, tel. (48)365 69 35
Źródło: CDR