UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Zasady współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - PIB w Puławach w zakresie transferu wiedzy

Show the MENU
29.10.2021

Transfer wiedzy od nauki do praktyki nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Na potrzeby doradztwa rolniczego w tym zakresie odpowiedział już Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB  w Puławach. Dla doradców ODR przygotował ofertę szkoleniową, która zamieszczona jest pod linkiem http://www.piwet.pulawy.pl/piwet2019/uploads/docs/szkolenia%20dla%20ODR-propozycje%20tematow%20zakladow%20naukowych%202021-tematycznie.docxW procesie wzajemnych uzgodnień oferta jest doprecyzowywana, m.in. ze względu na konieczność włączenia tematów, które ministerstwo rolnictwa przyjęło jako priorytetowe dla doradztwa rolniczego na 2022 r.

Ostatnie konsultacje odbyły się 28 października tego roku. W trybie zdalnym przedstawiele jednostek doradztwa rolniczego: Katarzyna Boczek - dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Tadeusz Morawski - zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach z dyrekcją Państwowego Instytutu Weterynarii - PIB w Puławach w osobach prof. Krzysztofa Niemczuka i prof. Mirosława Polaka ustalali zasady działalności szkoleniowej, tak w bieżącym, jak i w przyszłym roku. Ze strony CDR udział wzięli jeszcze: Anna Kowalska i Dariusz Pomykała.

Tadeusz Morawski zgłosił propozycje tematów z punktu widzenia potrzeb doradców i producentów rolnych z województwa łódzkiego, które zostały przyjęte i włączone do katalogu przyszłych szkoleń.  Postulował m.in. omówienie:

  • zagadnień związanych z pojawieniem się chorób zwierząt o znaczeniu ekonomicznym, zasad udzielania odszkodowań za zlikwidowane stada,
  • aktualnych i potencjalnych zagrożeń zoonozami (chorobami odzwierzęcymi),
  • obowiązujących wymagań przy produkcji żywności wysokiej jakości pochodzenia zwierzęcego w warunkach gospodarstw rolnych i zasad wprowadzania jej na rynek,
  • antybiotykooporności, przyczyn i sposobów zapobiegania.

Ze zrozumieniem i wstępną akceptacją spotkał się również inny postulat dyrektora Morawskiego, by opracować kompendium dla doradców rolniczych z zakresu wiedzy weterynaryjnej. 

Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że obecnie priorytetem pozostają zagadnienia związane afrykańskim pomorem świń oraz grypą ptaków. W związku z tym przyjęto, iż ta tematyka zainicjuje omawiany cykl szkoleń. Pierwsze mają się odbyć jeszcze w listopadzie tego roku:

  • 22 listopada - szkolenie dla trenerów z ODR,
  • 29 listopada - szkolenie dla szerszej grupy odbiorców, czyli pozostałych pracowników doradztwa i przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej.

Ustalono, iż podczas tych i następnych szkoleń uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, czy to w formie prezentacji, czy zaleceń i instrukcji postępowania, do wykorzystania w pracy doradczej z rolnikami. 

Ze względu na rosnące zagrożenie w związku z epidemią Covid-19 będą to szkolenia zdalne. Już teraz zapraszamy. Odnośniki do tych i przyszłych szkoleń będziemy udostępniać po zarejestrowaniu wirtualnych spotkań.


 

JS.