Zaproszenie do udziału w konkursie „UNIA NA TALERZU”

Show the MENU
03.06.2024

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego do udziału w konkursie „UNIA NA TALERZU. Zadaniem w konkursie jest wykonanie kompozycji nawiązującej do dwudziestej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczestnicy Konkursu przy użyciu elementów jadalnych oraz wszelkich produktów spożywczych odwzorują jeden z symboli Wspólnoty, maskotkę Unii Europejskiej – Syriusza.

Konkurs odbędzie się dnia 23 czerwca 2024r. o godz. 11.00 podczas Targów Rolnych w Sercu Polski 2024.
Organizator przyjmuje zgłoszenia pierwszych dziesięciu KGW.

Zgłoszenia konkursowe prosimy wysyłać do 14 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 do Organizatora konkursu
(p. Iwona Kłos i [dot] klosatlodr-bratoszewice [dot] pl).

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte zostały w Regulaminie.
Dokumentacja konkursowa w załącznikach.

Iwona Kłos
i [dot] klosatlodr-bratoszewice [dot] pl ; tel. 519-301-060

 

 

Iwona Kłos

specjalista ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki