UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Zapraszamy na regionalne warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich

Show the MENU
01.12.2021

           W najbliższy poniedziałek - 06 grudnia 2021  – odbędą się regionalne warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich, poświęcone  „Formalno-prawnym aspektom prowadzenia  Kół Gospodyń Wiejskich”.

Warsztaty poświęcone będą między innymi zagadnieniom prowadzenia zestawienia przychodów kosztów  oraz przepływów finansowych, jak księgować opłaty ze składek członkowskich oraz przede wszystkim jak sporządzać  deklarację CIT-8, oraz  kiedy rozliczyć się z  podatku dochodowego. Warsztaty dedykowane są przede wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z terenu powiatu opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz piotrkowskiego.

Bliższe informacje dotyczące warsztatów oraz możliwości uczestnictwa, można uzyskać pod numerem telefonu 519 301 097.

ZAPRASZAMY!!!