Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Z bhp "na ty"

Show the MENU
06.12.2018

W siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 28 listopada odbył się finał wojewódzki Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego. Była to już 10. – jubileuszowa – jego edycja

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego, a patronat medialny miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.

Konkurs ten jest, niejako, kontynuacją Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie, która była organizowana w latach 1995–2007 (12 edycji).

       Organizatorzy postawili przed sobą sześć celów, które powinien spełniać konkurs:

 • podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych
 • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej
 • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

       W etapie szkolnym, który odbył się w październiku, wzięło udział 375 uczniów z 16 szkół rolniczych. Do finału zakwalifikowało się 30 z największą wiedzą i… szczęściem.

       Otwierając konkurs Marek Sarwa, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, zachęcał do tej zdrowej rywalizacji na wiedzę. Tradycyjnie finał rozpoczął się od pisemnego testu. Dziesięcioro z najwyższą liczbą punktów awansowało do etapu ustnego. Każdy z finalistów, po wylosowaniu zestawu 3 pytań udzielał odpowiedzi.

       W czasie obrad komisji konkursowej starszy aspirant Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi poprowadził prelekcję dla uczniów i nauczycieli dotyczącą bezpiecznych zachowań na wsi, bezpiecznego poruszania się po drogach i zagrożenia ze strony środków zastępczych.

       Wojewódzka Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili: Beata Grala z Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli – przewodnicząca i członkowie: Janusz Krupa z Okręgowego Inspektoratu Pacy w Łodzi, Marek Mazurkiewcz z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Janusz Pietruszewski z Kuratorium Oświaty w Łodzi i Emilia Dyndor z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, ustaliła kolejność finalistów:

miejsce 1. – RAFAŁ PĘCIAK z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach

2. – SALOMON LEDZION z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie

3. – DANIEL STANIASZEK z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie

4. – Hubert Płaczkowski z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

5. – Adam Majtczak z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

6. – Damian Majchrzak z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

7. – Dawid Wiewiórowski z Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach

8. – Karol Jędrzejczak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie

9. – Robert Kobierski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie

10. – Dariusz Marszałek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie.

                 Jakie maszyny muszą mieć w Polsce oznakowanie CE? – to pytanie, które sprawiło problemy największej liczbie uczestników. Prawidłowa odpowiedź brzmi: maszyny, które były wprowadzone do obrotu i użytkowania po wejściu Polski do UE. Natomiast pytanie o najczęstsze choroby zawodowe rolników okazało się najłatwiejsze – chodzi o boreliozę.

       Cała zwycięska dziesiątka została uhonorowana nagrodami rzeczowymi, wśród których znalazły się, m.in.: videorejestratory, tablety, albumy, elektronarzędzie i sprzęt AGD, głośnik bezprzewodowy, aparat fotograficzny, kamera sportowa. Ich fundatorami były: Okręgowy Inspektorat Pracy, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, ŁODR zs. w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.

       Dodatkowo wszyscy finaliści otrzymali zestawy upominkowe od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego a także kalendarze rolników od duszpasterza rolników archidiecezji łódzkiej i plecaki od Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

       Honorowymi gośćmi uroczystego podsumowania konkursu byli:

 • Marek Jacek Michalak – dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, który reprezentował wojewodę łódzkiego
 • gospodarz finału Marek Sarwa, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
 • Urszula Śmiałowska – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi
 • Grażyna Czyżak – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi
 • Robert Zawistowski – zastępca kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Łódzkiego Oddziału ARiMR
 • Beata Gregorczuk-Rzewuska z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
 • Emilia Dyndor z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi
 • Janusz Pietruszewski z Kuratorium Oświaty w Łodzi
 • starszy aspirant Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

       I to oni właśnie wręczali nagrody i gratulowali zwycięzcom. Marek Jacek Michalak, na przykład, wręczył Puchary Wojewody Łódzkiego trzem szkołom, z których do finału konkursu awansowała najwyższa liczba uczniów. Otrzymały je szkoły z Sędziejowic, Piątku i Dobryszyc.

       Dodatkowo przedstawiciel wojewody złożył na ręce dyr. Tomasza Nowickiego list gratulacyjny z okazji przygotowywania i koordynowania konkursu dla uczniów szkół rolniczych, a także działań na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie województwa łódzkiego.

       Dyrektor Tomasz Nowicki dziękując wojewodzie łódzkiemu Zbigniewowi Rau i marszałkowi województwa łódzkiego Grzegorzowi Schreiberowi za patronat nad podejmowanymi przez KRUS działaniami promującymi bezpieczeństwo i higienę pracy w rolnictwie – szczególnie wśród młodzieży kształcącej się w szkołach rolniczych – podkreślał, że świadczy to o wadze, jaką władze państwowe i samorządowe przywiązują do właściwego kształcenia zawodowego kadr, które zasilą jeden z kluczowych sektorów gospodarki narodowej.

       Po uroczystej gali, uczestnicy, nauczyciele i zaproszeni goście udali się na obiad, ufundowany przez Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

        Przypomnijmy jeszcze, że niezmiennie od pierwszej edycji w 2009 roku, głównymi organizatorami konkursu i sponsorami nagród są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Od kilku lat wśród organizatorów jest również Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz instytucje wchodzące w skład wojewódzkiej komisji ds. bhp w rolnictwie indywidualnym: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.

 Grażyna Bożyk

Przemysław Kraska

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Fot.: Tomasz Liska