Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Aktualności

Show the MENU
21.02.2019
W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020...
21.02.2019
Na poziomie europejskim Punkt Kontaktowy ENRD i Punkt Informacyjny Ewaluacji stanowią pomost między władzami publicznymi a zainteresowanymi...
21.02.2019
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kilka razy w roku prowadzi kampanie informacyjne skierowane do kandydatów na studia. Jednym z ich elementów są...
19.02.2019
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń,...
19.02.2019
Przedstawiamy Państwu elektroniczną wersję publikacji w języku polskim - zawierającej przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego...
19.02.2019
Proponowane zmiany w wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach...
19.02.2019
W łódzką tradycję imprez targowych, organizowanych w Hali EXPO przy al. Politechniki w  Łodzi, wpisały się na dobre Targi FERMA, które funkcjonują,...
18.02.2019
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa...
18.02.2019
Należy podkreślić, że produkty pofermentacyjne, mogą być stosowane w rolnictwie jako nawozy i środki wspomagające uprawę roślin lub jako odpady na...
18.02.2019
Płatności związane z produkcja zwierzęcą będą również uwzględnione w nowej perspektywie finansowej po 2020 roku, jednak ich wysokość będzie zależeć...

Strony