Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Więcej pieniędzy na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolników

Show the MENU
11.02.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach pomocy krajowej udostępniła dodatkową pulę środków na kredyty preferencyjne. Na dopłaty do oprocentowania kredytów przeznaczono środki w kwocie 18,3 mln zł.

W ramach powyższych środków istnieje możliwość ubiegania się przez rolników o udzielenie kredytów przeznaczonych na inwestycje w rolnictwie oraz wznowienie produkcji po szkodach wywołanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Dodatkowe środki pozwolą uruchomić akcję kredytową kredytów inwestycyjnych w wysokości 3 mld zł oraz zastosowanie dopłat do ich oprocentowania w kwocie 10 mln zł.

W przypadku tak zwanych kredytów "klęskowych" limit akcji kredytowej wynosi 1 mld zł, a dopłaty do ich oprocentowania 8,3 mln zł. Kredyty preferencyjne mogą być przeznaczone m.in. na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków oraz rybactwie śródlądowym, w tym na zakup gruntów rolnych, budowli i budynków jak również maszyn i urządzeń służących do produkcji rolnej.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości SA i SGB-Banku SA, a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas SA, Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO SA, Santander Bank Polska SA. Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce "Pomoc krajowa" na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

Źródło : AR i MR