UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Webinaria dla mieszkańców obszarów wiejskich

Show the MENU
01.12.2021

W listopadzie Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach realizując umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zorganizował webinaria, finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego, dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego. Ich tematyka była dostosowana do obecnie panującej sytuacji w rolnictwie oraz do potrzeb zgłaszanych przez rolników. Szeroka tematyka szkoleń zadowoliła uczestników, którzy licznie korzystali z tej formy przekazania informacji przez fachowców w każdej z dziedzin. Uczestnicy w poszkoleniowych ankietach wskazali potrzebę dalszej organizacji tego typu szkoleń. Ostanie spotkanie on-line dotyczące promocji produktów rolniczych odbędzie się 8 grudnia.

Poniżej tematyka wszystkich webinariów oraz dla zainteresowanych prezentacje prelegentów:

1. Przeciwdziałanie suszy w rolnictwie, racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie, ogrodzie i gospodarstwie domowym, wiedza z zakresu roślin odpornych na suszę, a także zatrzymanie wody opadowej w przyrodzie i oczyszczenie jej ze szkodliwych związków za pomocą roślin hydrofitowych.

Wykładowcy: dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

2. Bioróżnorodność jako element rozwoju lokalnego oraz wykorzystanie zasobów bioróżnorodności do planowania i przygotowania lokalnych projektów promujących zrównoważony rozwój.

Wykładowca: Katarzyna Kupczak - sadowniczeabc.pl, Nowe Media Rolnicze

3. Identyfikacja produktów lokalnych i tradycyjnych, wpis produktów tradycyjnych na listę prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bezpieczeństwo żywności, rejestracja produktów w rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych​ oraz w rejestrze Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności

Wykładowca:Monika Przyborowska-Kosiorek - Departament Systemów Jakości, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

4. Szkolenie w zakresie regionalnego handlu detalicznego i działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej obejmujące zasady opodatkowania, zakres kontroli, znakowania, wymogi weterynaryjne i sanitarne w zakresie sprzedaży produktów z gospodarstwa oraz informacje o wsparciu finansowym.

Wykładowca:dr n. wet.Aneta Klusek - Departament Hodowli Zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

5. Produkty pszczele, ich właściwości zdrowotne i zastosowanie w dobie koronawirusa.

Wykładowca:Justyna Babicka, Gospodarstwo Pasieczne „Pszczeli Gaj”

6. Sposoby promocji produktu i własnej działalności w social media (FB, YT, Instagram) oraz nowoczesne formy sprzedaży produktu tradycyjnego i lokalnego.

Wykładowca:dr Małgorzata Ewelina Szymańska - Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

 

Katarzyna Nowak