Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Warto wybrać do siewu odmiany zbóżozimych z Listy odmian zalecanych do uprawy w województwie łódzkim na rok 2017

Show the MENU
04.09.2017

Najlepiej wybierać do uprawy sprawdzone odmiany. Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie łódzkim do roku 2016. Nie jest to lista odmian najnowszych, ale odmian, które najlepiej przezimowały i najlepiej plonowały w warunkach naszego województwa, dlatego znajdujemy na niej odmiany starsze, ale i nowe, które po wpisaniu do Krajowego Rejestru były badane przynajmniej przez 2 lata.

Zimotrwałość odmian została zweryfikowana przez warunki meteorologiczne zimą i wiosną 2016 roku. Niektórym odmianom ocenę zimotrwałości podwyższono lub obniżono. Na LOZ są wpisywane odmiany o ocenie zimotrwałości co najmniej 3,0, jednak najmniejsze ryzyko wymarzania wykazują te o zimotrwałości powyżej 4,5 (w skali od 0 do 9,0). Dobór odpowiedniej odmiany do stanowiska i warunków agrometeorologicznych pozwala ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin.

Aktualne informacje dotyczące wszystkich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze odmian zbóż ozimych znajdują się w zakładce – PDO Rekomendacja odmian – na stronie internetowej www.coboru.pl. Jest to system wspomagania decyzji przy doborze odmian – zawiera charakterystyki i porównanie cech odmian oraz Listę Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województw. System prowadzony jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

 

PSZENICA OZIMA – na liście umieszczono 13 odmian

 odmiany jakościowe chlebowe (grupa A)

Arkadia – DANKO HR Choryń – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na rdzę brunatną, na brunatną plamistość, na septoriozę plew; o średniej odporności na fuzariozę kłosów; podatna na rdzę żółtą; ziarno duże – MTZ – 47,9 g, o średniej zawartości białka i glutenu, rośliny o wysokości 104 cm i dużej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 6,0

Delawar – Syngenta Polska – odmiana o bardzo wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła i na rdzę żółtą; o wysokiej odporności na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, na brunatną plamistość i na fuzariozę kłosów; ziarno o MTZ – 40,3 g, o wysokiej zawartości białka i glutenu; rośliny o wysokości 89 cm i wysokiej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 4,0

Florus – Saaten-Union Polska – odmiana o bardzo wysokiej odporności na rdzę żółtą; o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, na rdzę brunatną, na brunatną plamistość, na septoriozę plew i na fuzariozę kłosów; ziarno o MTZ – 42,5 g, o średniej zawartości białka i glutenu; rośliny o wysokości 97 cm i dużej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 3,0

Hondia – DANKO HR Choryń – odmiana o bardzo wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na rdzę żółtą; o wysokiej odporności na mączniaka, na rdzę brunatną, na septoriozę plew, na brunatną plamistość i na fuzariozę kłosów; ziarno duże o MTZ – 48,5 g, o wysokiej zawartości białka i średniej glutenu, rośliny o wysokości 96 cm i wysokiej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 5,5

RGT Kilimanjaro – RAGT Semences Polska – odmiana o bardzo wysokiej odporności na rdzę żółtą; o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, na rdzę brunatną, na brunatną plamistość, na septoriozę plew i na fuzariozę kłosów; ziarno o MTZ – 45,5 g, o wysokiej zawartości białka i średniej glutenu, rośliny o wysokości 87 cm i wysokiej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 4,0

Linus – RAGT Semences Polska – odmiana o bardzo wysokiej odporności na rdzę żółtą; o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, na rdzę brunatną, na brunatną plamistość, na septoriozę plew i na fuzariozę kłosów; ziarno o MTZ – 44,3 g, o średniej zawartości białka i glutenu; rośliny o wysokości 89 cm i wysokiej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 4,0

Natula – Małopolska Hodowla Roślin – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na rdzę żółtą, na brunatną plamistość, na septoriozę plew i na fuzariozę kłosów; ziarno duże o MTZ – 47,2 g, o wysokiej zawartości białka i średniej glutenu; rośliny o wysokości 102 cm i średniej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 5,0

Praktik – RAGT Semences Polska – odmiana o bardzo wysokiej odporności na rdzę żółtą; o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, na rdzę brunatną, na brunatną plamistość, na septoriozę plew i na fuzariozę kłosów; ziarno o MTZ – 41,1 g, o średniej zawartości białka i glutenu; rośliny o wysokości 86 cm i dużej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 4,0

odmiany chlebowe (grupa B)

Artist – hodowca: DSV Polska – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na rdzę żółtą, na brunatną plamistość, na septoriozę plew i na fuzariozę kłosów; ziarno duże – MTZ - 46,4 g, o średniej zawartości białka i glutenu; rośliny o wysokości 93 cm i dużej odporności na wyleganie; zimotrwałość-  4,0

Fakir  – Syngenta Polska – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na rdzę żółtą, na brunatną plamistość, na septoriozę plew i na fuzariozę kłosów; ziarno o MTZ – 44,3 g, o wyższej zawartości białka i średniej glutenu; rośliny o wysokości 95 cm i średniej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 4,5.

KWS Ozon– KWS Lochow Polska – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na rdzę żółtą, na brunatną plamistość, na fuzariozę kłosów; ziarno duże – MTZ – 47,4 g, o średniej zawartości białka i niskiej glutenu; rośliny o wysokości 83 cm i dużej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 4,0.

Platin – Saaten-Union Polska – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na rdzę żółtą, na rdzę brunatną, na brunatną plamistość i na fuzariozę kłosów; ziarno o MTZ – 42,5 g, o średniej zawartości białka i niskiej glutenu; rośliny o wysokości 97 cm i dużej odporności na wyleganie, zimotrwałość – 4,0

Pokusa – HR Strzelce – odmiana o bardzo wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na rdzę żółtą; o wysokiej odporności na mączniaka, rdzę brunatną, na brunatną plamistość liści i na fuzariozę kłosów, ziarno duże – o MTZ – 45,4 g, o średniej zawartości białka i glutenu; rośliny o wysokości 99 cm i średniej odporności na wyleganie, o wysokiej tolerancji na zakwaszenie; zimotrwałość – 3,0.

 

JĘCZMIEŃ OZIMY – na liście znajdują się 3 odmiany – pastewne

 

SU Melania – Saaten-Union Polska – odmiana wielorzędowa, pastewna, o wysokiej odporności na pleśń śniegową, na mączniaka, rynchosporiozę i na plamistość siatkową, ziarno o MTZ – 47,2 g, o średniej zawartości białka, rośliny o wysokości 100 cm, o dużej odporności na wyleganie, zimotrwałość – 4,5.

Titus – Saaten-Union Polska – odmiana wielorzędowa, pastewna, o bardzo wysokiej odporności na pleśń śniegową, o wysokiej odporności na mączniaka, rdzę, rynchosporiozę i na plamistość siatkową; ziarno duże o MTZ – 49,8 g, wysokiej zawartości białka; rośliny o wysokości 110 cm, o dużej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 5,0

Zenek – DANKO HR Choryń – odmiana wielorzędowa, pastewna o bardzo wysokiej odporności na pleśń śniegową; o wysokiej odporności na mączniaka, rdzę i rynchosporiozę; ziarno o MTZ – 43,8 g, o średniej zawartości białka; rośliny o wysokości 98 cm, o średniej odporności na wyleganie, o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby; zimotrwałość – 5,5.

 

PSZENŻYTO OZIME – na liście umieszczono 9 odmian

 

Borowik – HR Strzelce Grupa IHAR – odmiana o bardzo wysokiej odporności na pleśń śniegową i rdzę brunatną, o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, rdzę żółtą, na mączniaka i fuzariozę kłosów; ziarno duże o MTZ – 51,8 g, o średniej zawartości białka; rośliny o wysokości 129 cm, o wysokiej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 5,0

Lombardo – Lantmännen SW Seed – odmiana o bardzo wysokiej odporności na pleśń śniegową; o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, na mączniaka, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów; ziarno o MTZ – 47,1 g, rośliny o wysokości 107 cm, o dużej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 5,0

Meloman – DANKO HR Choryń – odmiana o bardzo wysokiej odporności na pleśń śniegową, na mączniaka, na rdzę żółtą, rynchosporiozę, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów; o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła i na septoriozy; ziarno o MTZ – 45,4 g; rośliny o wysokości 111 cm, o dużej odporności na wyleganie,  zimotrwałość – 5,5

Panteon – HR Strzelce Grupa IHAR – odmiana o bardzo wysokiej odporności na pleśń śniegową, na rdzę brunatną, na rynchosporiozę i na fuzariozę kłosów; o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, na mączniaka i na septoriozy; ziarno o MTZ – 44,0 g, o bardzo wysokiej zawartości białka; rośliny o wysokości 118 cm, o dużej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 6,0

Rotondo – DANKO HR Choryń – odmiana o bardzo wysokiej odporności na pleśń śniegową i na rdzę brunatną; o wysokiej odporności na mączniaka, na rdzę żółtą, na rynchosporiozę, na fuzariozę kłosów, na choroby podstawy źdźbła i na septoriozę plew; ziarno o MTZ – 45,3 g o bardzo niskiej zawartości białka; rośliny niskie wysokości 99 cm o wysokiej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 5,5

Subito – DANKO HR Choryń – odmiana o bardzo wysokiej odporności na pleśń śniegową i na rdzę brunatną; o wysokiej odporności na mączniaka, na rdzę żółtą, rynchosporiozę, na septoriozę plew, na fuzariozę kłosów i na choroby podstawy źdźbła; ziarno o MTZ – 45,1 g o niskiej zawartości białka; rośliny o wysokości 118 cm, o średniej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 5,5

Tomko – HR Strzelce Grupa IHAR – odmiana o bardzo wysokiej odporności na pleśń śniegową, na mączniaka, na rynchosporiozę, rdzę brunatną; o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na rdzę żółtą, na fuzariozę kłosów i na septoriozę liści; ziarno o MTZ – 48,8 g, o średniej zawartości białka; rośliny o wysokości 124 cm, o średniej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 6

Trapero – DANKO HR Choryń – odmiana o bardzo wysokiej odporności na rdzę brunatną, rdzę żółtą i na fuzariozę kłosów; o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na pleśń śniegową, na rynchosporiozę, na mączniaka i na septoriozy; ziarno o MTZ – 42,9 g, o bardzo wysokiej zawartości białka; rośliny o wysokości 115 cm, o wysokiej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 6,0

Trefl – HR Strzelce Grupa IHAR – odmiana o bardzo wysokiej odporności na pleśń śniegową, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, na mączniaka, na rynchosporiozę i na fuzariozę kłosów; o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła i na septoriozy; ziarno o MTZ – 47,3 g, o średniej zawartości białka; rośliny o wysokości 117 cm, o dużej odporności na wyleganie; zimotrwałość – 5,0.

 

ŻYTO OZIME – lista zawiera 7 odmian

 

3 odmiany populacyjne

Dańkowskie Amber – DANKO HR Choryń – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, na rdzę brunatną i na rynchosporiozę; ziarno o MTZ – 32,7 g, o wysokiej zawartości białka; rośliny o wysokości 156 cm i średniej odporności na wyleganie

Dańkowskie Rubin – DANKO HR Choryń – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, na rdzę brunatną i na rynchosporiozę; ziarno o MTZ – 33,2 g, o średniej zawartości białka; rośliny o wysokości 157 cm i średniej odporności na wyleganie

Horyzo – HR Smolice – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, na rdzę brunatną i na rynchosporiozę; ziarno o MTZ – 34,7 g, o średniej zawartości białka; rośliny o wysokości 161 cm i średniej odporności na wyleganie.

4 odmiany mieszańcowe

KWS Bono – KWS Lochow Polska – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, na rynchosporiozę i na rdzę brunatną; ziarno o MTZ – 32,1 g, o niskiej zawartości białka; rośliny o wysokości 143 cm i średniej odporności na wyleganie, o niższej tolerancji na zakwaszenie gleby

SU Performer – Saaten-Union Polska– odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, na septoriozę i na rynchosporiozę; ziarno o MTZ – 32,9 g, o bardzo niskiej zawartości białka; rośliny o wysokości 144 cm i średniej odporności na wyleganie

SU Stakkato – Saaten-Union Polska – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, na septoriozę i na rynchosporiozę; ziarno o MTZ – 32,9 g, o niskiej zawartości białka; rośliny o wysokości 144 cm i średniej odporności na wyleganie

SU Nasri – Saaten-Union Polska – odmiana o wysokiej odporności na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka i na rynchosporiozę; ziarno o MTZ – 32,1 g, o niskiej zawartości białka; rośliny o wysokości 150 cm i średniej odporności na wyleganie.

 

Ewa Janczak

Opracowano na podstawie:

decyzji Dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie

 i wyników z COBORU za 2016 r.