UWAGA!!! Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach wstrzymuje do odwołania wszystkie formy szkoleń !!!

Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

A w temacie bydło mięsne…

Show the MENU
03.03.2020

 Niejednokrotnie Ośrodek Szkoleniowy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach bywał areną szkoleń przygotowywanych wspólnie z organizacjami zrzeszającymi rolników reprezentujących wybrany kierunek produkcji rolniczej. Tak było 27 lutego br., gdy w ośrodku gościli hodowcy będący członkami Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W województwie łódzkim hodowla czystych ras mięsnych nie jest szczególnie rozwinięta i przeważają raczej producenci opasów z krzyżówek mleczno-mięsnych, prowadzący chów bydła mlecznego, zwłaszcza wokół aglomeracji łódzkiej.

       Po otwarciu szkolenia przez zastępcę dyrektora ŁODR Tadeusza Morawskiego i prezesa PZHiPBM Jacka Zarzeckiego wykład na temat procedur weterynaryjno-zootechnicznych w stadzie bydła mięsnego wygłosił lek. wet. Wojciech Wójcik. Ciekawa prelekcja ilustrowana prezentacją multimedialną ilustrowaną materiałami filmowymi dotyczyła posługiwania się sprzętem zootechnicznym, np. trokarem, wspomagania akcji porodowej u krowy, techniki dekornizacji i wielu innych zagadnień.

       Temat środków pomocowych z funduszy PROW 2020 dla hodowców bydła szczegółowo omówiła mgr Katarzyna Nowak, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ŁODR. Z kolei prezes Zarządu PZHiPBM Janusz Piotrowski przedstawił skomplikowane zagadnienia aktualnej sytuacji hodowców bydła mięsnego na rynku krajowym i zagranicznym. Szczególną uwagę zwrócił na umożliwienie właścicielom stad bydła mięsnego prowadzenia uboju i posiadania własnych, gospodarskich ubojni, co poprawi kondycję ferm. 

 Tekst i fot.: Cezary Solarczyk