VII Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

Show the MENU
23.11.2022

                  W dniach 21-22 listopada 2022 roku w Krakowie pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka odbyła się konferencja realizowana w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wielskich na lata 2022-2023.

               Inauguracją spotkania była sesja plenarna następnie warsztaty z kompetencji komunikacyjnych i warsztaty integracji oraz budowania zespołu na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Podniesieniu prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności o zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi.