UNIA NA TALERZU

Show the MENU
26.06.2024

Zadaniem w konkursie było wykonanie kompozycji nawiązującej do dwudziestej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczestnicy Konkursu przy użyciu elementów jadalnych oraz wszelkich produktów spożywczych odwzorowały jeden z symboli Wspólnoty, maskotkę Unii Europejskiej – Syriusza.

Ponieważ w każdym kraju członkowskim Unii maskotka wygląda nieco inaczej, Organizatorzy Konkursu nie narzucili Uczestnikom kolorów, które w tej kompozycji były użyte.

Kompozycja została wykonana na tacy o wymiarach 37 cm x 29 cm. Tace dostarczył Organizator w dniu konkursu. Na przygotowanie kompozycji Uczestnicy Konkursu mieli jedną godzinę.

Konkurs przeznaczony był dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Organizatorem konkursu UNIA NA TALERZU był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach.

Uczestnikami Konkursu były Koła Gospodyń Wiejskich biorące udział

w Targach Rolnych w Sercu Polski 2024.

Uczestniczyło w nim 6 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego:

-KGW POLSKO-UKRAIŃSKIE W BEDLNIE, powiat kutnowski

-KGW WŁOCIN-KOLONIA „KOLONIANKI”, powiat sieradzki

-KGW OBERECZKI I POLECZKI W WYKNIE, powiat tomaszowski

-KGW W CEDROWICACH, powiat zgierski

-KGW W CHORKACH, powiat łęczycki

-KGW W SROCKU, powiat piotrkowski.

Fundatorem nagród w Konkursie są:
 -Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego   zs. w Bratoszewicach
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OT Łódź
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Łódź
- Pan Leszek Bar – regionalny Dyrektor Sprzedaży AGROUBEZPIECZENIA- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych- Region woj. Łódzkiego,
- Firma FDNM Tomasz Chlebowski Poznań

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nagrody wręczyli: Dyrektor ŁODR z s. w Bratoszewicach Pan Włodzimierz Lewandowski, Zastępca Dyrektora ARiMRU OT ŁÓDŻ Pan Rafał Gajda, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Regionalnego OT Łódź- Pan Przemysław Jaszczak.

Ocena prac konkursowych dokonana była przez komisję konkursową z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a)         ogólne wrażenie estetyczne (0-5 pkt.)

b)         liczba wykorzystanych składników (0-5 pkt.)

c)         oddanie pierwotnego kształtu maskotki (0-5 pkt.)

d)         samodzielne odwzorowanie obrazu (zdolności manualne) (0-5 pkt.)

e)         zestawienie barw (0-5 pkt.)

Komisja Konkursowa ustaliła następujące wyniki Konkursu „UNIA NA TALERZU”:

I MIEJSCE – KGW w Cedrowicach powiat zgierski
II MIEJSCE -  KGW w Chorkach, powiat łęczycki
III  MIEJSCE – KGW Polsko-Ukraińskie w Bedlnie, powiat kutnowski
IV MIEJSCE-  KGW Obereczki i Poleczki w Wyknie, powiat tomaszowski 

WYRÓŻNIENIA:

-KGW w Srocku, powiat piotrkowski
-KGW Włocin-Kolonia „Kolonianki”, powiat sieradzki

 

Wszystkim Kołom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!