Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego

Show the MENU
01.10.2018

W wydanym 28 września 2018 r. Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1862, opublikowano stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018. Rada Ministrów postanowiła, iż stawki dopłat w bieżącym roku wyniosą:

    • 102,14 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych, wymienionych w innym rozporządzniu Rady Ministrów  w sprawie gatunków roślin uprawnych, do których stosuje się dopłaty za zużyty kwalifikowany materiał siewny (DzU.2013.615)
    • 163,42 zł - w przypadku roślin strączkowych,
    • 510,70 zł - w przypadku ziemniaków

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, czyli 29 września br.


 Janusz Szrama