Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Smog na polskiej wsi – większy problem niż w miastach?

Show the MENU
12.10.2018

Dyskusja o programie „Czyste Powietrze” oraz innych narzędziach wykorzystywanych w walce ze smogiem na terenach wiejskich – to temat pierwszego dnia konferencji „Energia, Środowisko, Rolnictwo”. Konferencja pod patronatem honorowym Ministra Środowiska rozpoczyna się dzisiaj w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów. Jakość powietrza w Polsce zaliczana jest do najgorszych w całej Unii Europejskiej – doświadczają tego mieszkańcy miast, którzy szczególnie w okresie jesienno-zimowym odczuwają skutki smogu. A jak sytuacja ma się do terenów wiejskich, które zamieszkuje blisko 15,3 mln osób? Według opracowania przygotowanego na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przez Institute for Security, Energy and Climate Studies Polska jest jedynym państwem UE, gdzie wykazywany jest trend wzrostowy udziału tzw. pyłu zawieszonego PM10, jednego ze składników smogu, właśnie na terenach wiejskich. Pomimo tego – jak wynika z kwietniowego badania Centrum Badania Opinii Społecznej – aż 40 proc mieszkańców terenów wiejskich twierdzi, że w ich okolicy w ogóle nie ma problemów ze smogiem. – W ramach tegorocznej konferencji chcemy zwrócić uwagę na problem smogu, który w takim samym, a może nawet większym stopniu dotyka mieszkańców małych miast i gmin, jak ich sąsiadów z dużych aglomeracji. Przede wszystkim na terenach wiejskich blisko 90 proc. gospodarstw domowych jest ogrzewanych przy wykorzystaniu paliwa stałego, podczas gdy w mieście to tylko niecałe 28 procent. Resztę stanowi bowiem ciepło z sieci ciepłowniczej – ok. 60% oraz gazu ziemnego – 11,5 proc. Ponadto na obszarach wiejskich większość budynków jest wyposażona w węglowe piece zasypowe o przestarzałej technologii generujące dziesięciokrotnie więcej pyłów niż piece najnowszej generacji. A smog to przede wszystkim konsekwencja tzw. niskiej emisji, która wynika głównie ze spalania opału w piecach, kominkach i podobnych paleniskach. Jeżeli do tego dodamy, że na wsiach wykorzystywany jest niskiej jakości opał, ale także, niestety, dalej śmieci i tworzywa sztuczne, to mamy czytelną diagnozę przyczyn smogu na terenach wiejskich – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, organizatora konferencji. O tym, jaka jest skala problemu smogu na polskiej wsi oraz jakie działania należy podjąć, aby poprawić jakość powietrza na terenach wiejskich, będą dyskutowali uczestnicy panelu pn. „Program <> oraz inne narzędzia wykorzystywane w walce ze smogiem na terenach wiejskich”, który otwiera tegoroczną edycję konferencji. Wezmą w nim udział: Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej (DG AGRI), Aneta Willems – Dyrektor Wydziału Emisji Przemysłowych i Bezpieczeństwa w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej (DG ENV), Piotr Serafin – p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Paweł Ciećko – p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Anna Król – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W ramach debaty, obok dyskusji nt. założeń rządowego programu „Czyste Powietrze” i jego zakładanego wpływu na zwiększenie zainteresowania mieszkańców terenów wiejskich zmianą sposobu pozyskiwania ciepła, np. w kierunku wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące potencjalnych problemów, jakie mogą pojawić się na linii – beneficjent programu, NFOŚiGW, samorząd. – Podczas panelu będziemy chcieli także poznać odpowiedź na pytanie – na ile można oczekiwać zaangażowania środków europejskich do jego realizacji – dodaje K. Podhajski. Energia, Środowisko, Rolnictwo cykl międzynarodowych konferencji poświęcony problematyce bezpieczeństwa energetycznego, środowiska i rolnictwa – fundamentom zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań służących zmniejszeniu ubóstwa energetycznego na terenach wiejskich, podnoszeniu stanu świadomości ekologicznej, aktywizacji lokalnych społeczności oraz ożywieniu gospodarczemu na polskiej wsi. Konferencja Energia, Środowisko, Rolnictwo jest rozwinięciem cyklu debat nt. Odnawialnych Źródeł Energii realizowanych przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2016 roku w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów. Konferencja organizowana jest we współpracy z Agro Promotion SA oraz Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja pod patronatem honorowym Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka.

Źródło: EFRWP