UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Ruszyła kampania informacyjna nt. działania "Dobrostan zwierząt"

Show the MENU
13.02.2020

W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy.

Rada Ministrów przyjęła m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy.

Będzie to np. zwiększenie przestrzeni do życia przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku wymaganej minimalnej powierzchni albo zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

Stawki pomocy wyniosą (na rok):

  • 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
  • 329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów, 140 dni),
  • 185 zł na krowę mleczną (wypas 120 dni, minimum 6h/dzień)
  • 301 zł na lochę,
  • 24 zł na tucznika.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które ma obowiązywać od 15 marca 2020 r.

Rolnicy będą mogli składać wnioski o wsparcie do krów i świń od 15 marca do 15 maja danego roku – drogą elektroniczną w ramach formularza e Wniosek Plus.

Informujemy także, że wskazane w PROW 2014-2020 warianty dotyczące zapewnienia lochom i tucznikom stałego dostępu do wybiegów nie będą uruchomione z uwagi na występujący ASF.

Te i inne  informacje zostały przekazane rolnikom 12.02.2020 r., na szkoleniu powiatowym – które zorganizowała Anna Gołaszewska – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Brzeziny. Szkolenie odbyło się w tutejszym urzędzie gminy. Wykłady poprowadzili Damian Cłapa reprezentujący Państwową Inspekcję Weterynaryjną oraz Piotr Ambrozik z ARiMR  PB w Koluszkach.

Duża frekwencja oraz liczne pytania uczestników w trakcie wykładów oraz ożywiona dyskusja po szkoleniu świadczyły  o znacznym zainteresowaniu rolników tym tematem.

Podobne szkolenia mają się odbywać we wszystkich komórkach powiatowych naszego ośrodka. Zapraszamy.


 

                                                                                                        Anna Gołaszewska