Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Relacja z obrad II Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Łódzkiego Związku Hodowców Bydła

Show the MENU
10.02.2017

Współpraca Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Łódzkim Związkiem Hodowców Bydła datuje się od chwili powstania organizacji właścicieli obór hodowlanych województwa łódzkiego w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Przedstawiciele ŁODR uczestniczą zwykle we wszystkich ważnych wydarzeniach w Związku, zatem udział w II Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów ŁZHB, który odbył się 8 lutego br. w sali konferencyjnej „Enigma” w Rzgowie głównego specjalisty ŁODR ds. bydła – Cezarego Solarczyka był faktem oczywistym.

Obrady otworzył wiceprezes Zarządu, Sylwester Imiołek, witając delegatów i gości, m.in. przedstawicieli burmistrza Rzgowa, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, SHiUZ Bydgoszcz, PH Konrad, ŁODR, szefa Oddziału Oceny PFHBiPM w Parzniewie, itp. Dalsze przewodnictwo spotkania przejął, jako przewodniczący, Włodzimierz Pabin. Zebranym zostały przedstawione sprawozdania z działalności oraz gospodarowania finansami za okres od 2015 do 2017 roku, z których wynikało, że działalność związkowa prowadzona jest prawidłowo i gospodarnie w interesie 592 członków zrzeszonych w organizacji. Podkreślono aktywność związku w organizacji Wojewódzkich Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach i unikatową w skali kraju działalność w prowadzeniu aukcji jałówek hodowlanych, których przeprowadzono ogółem 564, sprzedając 5126 sztuk jałowic cielnych. Zwrócono też uwagę na współpracę z firmami hodowlanymi i sukcesy w negocjowaniu korzystnych dla członków Związku warunków sprzedaży nasienia buhajów. Sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez delegatów .Ważną część obrad stanowiła dyskusja nad niepokojącą sytuacją we władzach PFHBiPM w Warszawie, gdzie zostały ujawnione nieprawidłowości i konflikty szkodzące wizerunkowi całej organizacji. Ta sprawa była przyczyną odwołania przez Zarząd prezesa ŁZHB, Tomasza Kocięby. Stanowisko Zarządu przedstawił wiceprezes Sylwester Imiołek, natomiast swoje racje zaprezentował Tomasz Kocięba zgłaszając odwołanie od decyzji zarządu, jako niesłusznej i krzywdzącej, do Sądu Koleżeńskiego. Dyskusja stała się przesłanką do podjęcia ważnych dla przyszłości Związku uchwał:

  • uchwalenia znowelizowanego Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
  • uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego,
  • upoważnienia Zarządu do opracowania zmian nowelizujących Statut Łódzkiego Związku,
  • upoważnienia Zarządu do złożenia wniosku do PFHBiPM o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu delegatów w celu wyjaśnienia sytuacji w działalności na szczeblu krajowym.

Została także podjęta uchwała o przyjęciu do grona Członków Honorowych ŁZHB dwóch zasłużonych działaczy: Andrzeja Karnkowskiego i Jerzego Sońtę.

Całokształt obrad zjazdu, mimo że podejmował kontrowersyjne i trudne tematy, udowodnił, że dla członków Łódzkiego Związku Hodowców Bydła niezmiennie priorytetowe znaczenie ma wspólne działanie dla dobra organizacji i zrzeszonych w niej rolników.

Tekst i zdjęcia: C.Solarczyk