Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Projekt stawek dopłat bezpośrednich za 2018 r.

Show the MENU
01.10.2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 września br. skierował do konsultacji projekty rozporządzeń w sprawie stawek dopłat za 2018 r. w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Można się z nimi zapoznać na stronach www Rządowego Centrum Legislacji pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/lista?typeId=509&_typeId=1&title=&createDateFrom=&createDateTo=&progress=&applicantId=&number=&_isUEAct=on&_isTKAct=on&_isActEstablishingNumber=on&_isSeparateMode=on&_isDU=on&_isNumerSejm=on#list 

Tegoroczne stawki dopłat bezośrednich zostały obliczone na podstawie ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny kursu Euro - 4,2774 zł za 1 EUR.

Wszystkie rozporządzenia mają wejść w życie 16 października 2018 r. Przypomnijmy, od tego dnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacać zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich.

Projektowane na 2018 r. stawki dopłat bezpośrednich w porównaniu do dopłat 2017: 

Rodzaj dopłatyStawka dopłat 2017 [PLN]Projektowana stawka dopłat 2018 [PLN]
jednolita płatność obszarowa 461,55459,19
płatność za zazielenienie 309,77308,18
płatność dodatkowa177,02178,01
płatność dla młodego rolnika 214,82175,62
płatność do roślin strączkowych na ziarno - do 75 ha 606,52721,04
płatność do roślin strączkowych na ziarno - powyżej 75 ha 303,26360,52
płatność do roślin pastewnych 386,46438,71
płatność do ziemniaków skrobiowych 1163,021065,89
płatność do buraków cukrowych 1563,461495,63
płatność do pomidorów 1654,303320,78
płatność do chmielu 2198,062129,87
płatność do truskawek 1118,751054,35
płatność do lnu 374,86486,12
płatność do konopii włóknistych 303,06235,26
płatność do bydła 291,03293,04
płatność do krów 371,46373,70
płatność do owiec 101,85101,39
płatność do kóz 60,0854,78
płatność do kilograma tytoniu z grupy odmian Virginia 3,833,50
płatność do kilograma tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia  2,682,46

 Janusz Szrama