UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Podatek leśny w 2022 roku

Show the MENU
21.12.2021

W Monitorze Polskim z 2021 roku, poz. 950,  ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., w którym ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wyniosła 212,23 zł za 1 m3.

Wielkość ta jest podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na rok podatkowy 2021, który stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3. W przyszłym roku podatek leśny wyniesie 46,70 zł od 1 ha (0,220 *212,23)  i będzie wyższy o 3,40 zł/ha niż w roku bieżącym.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%, czyli 23,35 zł.

Z podatku leśnego ustawowo zwolnione są:  lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.

Rady gmin są uprawnione do zastosowania ulg i zwolnień w podatku leśnym na obszarze swojego działania i ostateczne wysokości stawek podatku leśnego dla swoich mieszkańców mogą ustalić na niższym poziomie


 

Dariusz Partyka