UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Podatek leśny w 2021 roku

Show the MENU
22.12.2020

W Monitorze Polskim z 20 października 2020 roku. poz. 983, ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy wyniosła 196,84 zł za 1 m3.

       Wielkość ta jest podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na rok podatkowy 2021, który stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3. W przyszłym roku podatek leśny wyniesie 43,30 zł od 1 ha (0,220 *196,84) i będzie wyższy o 0,57 zł/ha niż w roku bieżącym.

       Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%, czyli 21,65 zł.

       Z podatku leśnego ustawowo zwolnione są: lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.

       Rady gmin są uprawnione do zastosowania ulg i zwolnień w podatku leśnym na obszarze swojego działania i ostateczne wysokości stawek podatku leśnego dla swoich mieszkańców mogą ustalić na niższym poziomie

Dariusz Partyka