Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Pod patronatem medialnym miesięcznika „RADA

Show the MENU
07.06.2019

Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 5 czerwca odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”.

       W kolejnych latach zmieniana jest druga część tytułu konkursu, nawiązująca do konkretnej grupy zagrożeń, występujących w pracy rolnika. W poprzednich latach tematyka konkursu była związana z, na przykład, upadkami osób, stosowaniem środków chemicznych w rolnictwie czy z wypadkami przy obsłudze zwierząt. W tym roku podtytuł „maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” dotyczył najgroźniejszej grupy wypadków w rolnictwie – tych z udziałem maszyn i urządzeń.

       W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba uczestników: 3535 uczniów z 208 szkół podstawowych z naszego województwa. Uczniowie oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

       Główne cele konkursu to:

-        promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych obecnością i pracą maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,

-        rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

       Wszystkie oceniane prace prezentowały bardzo wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym (treści, przesłania), jak również pod względem jakości wykonania, techniki i pomysłowości.

Po długich naradach, komisja wojewódzka w składzie:

1)   Tomasz Jędrzejczak z Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

2)   Anna Arkusz z Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR

3)   Teresa Nowak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

4)   Katarzyna Stanisz z Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi

5)   Marek Zbaraszewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

w etapie wojewódzkim postanowiła nagrodzić i wyróżnić po 15 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych:

Laureaci I grupy wiekowej (klasy 0-3):

I miejsce – Emilia Niezgoda, uczennica klasy III SP w Sierzchowach

II miejsce – Daria Szuster, uczennicaklasy II SP w Szadku

III miejsce – Paulina Świt, uczennicaklasy I SP w Sieńcu

IV miejsce – Maja Malej, uczennicaklasy „0” SP w Libiszowie

V miejsce – Szymon Chrustowski, uczeńklasy III SP w Rokicinach

       Wyróżnienie w pierwszej grupie wiekowej otrzymali: Oliwia Łęczycka z kl. II SP w Mszadli, Martyna Kubiak z kl. I SP w Czechach, Oliwier Michalski z kl. I PSP w Nowym Dworze, Maja Belina z kl. II PSP w Janisławicach, Franciszek Marek z kl. „0” SP w Lutomiersku, Maja Jacak z kl. „0” PSP w Lipiu, Róża Bartłoszewska z kl. „0” SP w Gągolinie Południowym, Anna Strózik z kl. I SP w Wągłczewie, Maja Kostrzewa z kl. II KSP SPSK w Czernicach, Zuzanna Strózik z kl. II SP w Czastarach

Laureaci II grupy wiekowej (klasy 4-8):

I miejsce – Dobrochna Ciołek, uczennicaklasy VI PSP SPSK w Chajewie

II miejsce – Amanda Kaczmarek, uczennicaklasy VI SP w Unikowie

III miejsce – Julita Łuczyńska, uczennicaklasy VIII SP w Drużbicach

IV miejsce – Aleksandra Banaszkiewicz, uczennica kl. VII SP w Chociszewie

V miejsce – Marcin Twardowski, uczeńklasy VII SP w Kazimierzu

        Wyróżnienie w drugiej grupie wiekowej otrzymali: Wiktoria Jadczak z kl. VII SP w Bełdowie, Patryk Pawlik z kl. VII SP w Burzeninie, Mikołaj Motylewski z kl. IV SP w Pęczniewie, Weronika Dzieniakowska z kl. VII SP w Lutomiersku, Nadia Misiek-Mielczarek z kl. IV SP w Lututowie, Ewelina Szymańska z kl. VI SP w Parzęczewie, Julia Nowak z kl. IV SP w Komorowie, Pamela Mularczyk z kl. V PSP w Przedborzu, Daria Wróblewska z kl. VII SP nr 1 w Tuszynie, Izabela Dudek z kl. VIII PSP w Janisławicach

       Szkoły, z których wyłoniono laureatów konkursu (Szkoła Podstawowa w Sierzchowach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Chajewie) otrzymały puchary ufundowane przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau.

       Trzy laureatki etapu wojewódzkiego zostały również wyróżnione w etapie centralnym konkursu. 14 czerwca uroczyste podsumowanie etapu centralnego odbędzie się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Emilia Niezgoda, Dobrochna Ciołek i Julita Łuczyńska otrzymają nagrody i wyróżnienia w finale krajowym. Należy dodać, że w całym kraju, w tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 49.574 uczniów z 3597 szkół podstawowych, więc jest to naprawdę duże wyróżnienie dla uczestniczek z województwa łódzkiego.

       Na koniec uroczystości aspirant sztabowy Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy w skupieniu słuchali cennych informacji na temat bezpiecznych zachowań. Na zakończenie dzieci i opiekunowie mieli możliwość obejrzenia sprzętu i pojazdów strażackich.

       Przypomnę jeszcze, że głównym organizatorem konkursu w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i fundatorami nagród byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji  Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

       ŁODR zs. w Bratoszewicach reprezentował dyrektor Tadeusz Morawski, a spotkanie prowadził Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

 Opracowała: Grażyna Bożyk

na podstawie materiałów

Przemysława Kraski

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi