UWAGA!!! Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach wstrzymuje do odwołania wszystkie formy szkoleń !!!

Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Oświadczenie zamiast wniosku

Show the MENU
28.02.2020

Oświadczenie zamiast wniosku

W 2020 r. operacja składania wniosków w ramach systemu wsparcia bezpośredniego rozpocznie się już od 2 marca. Modyfikacja procedury wynika z przyjętej 23 stycznia 2020 r. nowelizacji ustawy[1]. Zasadniczym jej celem było wprowadzenie do toku wnioskowania o dopłaty bezpośrednie możliwości jednoczesnego występowania o dopłaty z tytułu nowego działania PROW – „Dobrostan zwierząt”. W toku prac legislacyjnych nad korektą ustawy przyjęto poprawki, które wprowadzają jeszcze jedną zmianę.

W 2020 r., po raz trzeci z rzędu, zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich będzie można składać oświadczenia o braku zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.  

Oświadczenia będą przyjmowane od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. 

Kiedy w roku 2018 wdrażano w Polsce elektroniczny system składania wniosków obszarowych, dla wszystkich: i dla rolników, i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wreszcie dla służb wspomagających rolnictwo stanowiło to nie lada wyzwanie. Żeby temu sprostać, wprowadzono odstępstwo dające rolnikom – u których struktura produkcji nie zmienia się z roku na  rok – składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku poprzedniego. Takie oświadczenia traktowane były równoważnie do złożenia samego wniosku o dopłaty.Natomiast termin zasadniczego wnioskowania nie ulegnie zmianom – tak jak dotychczas będzie on przypadał od 15 marca do 15 maja.

Tak i w tym roku będzie można uprościć i przyspieszyć całą operację. Jednak możliwość składania oświadczeń nie jest dana wszystkim. Będą mogli z niej skorzystać tylko ci, którzy łącznie spełnią poniższe wymagania:

    • brak zmian w strukturze produkcji, które miałyby wpływ na zmianę wniosku o dopłaty
    • mała zmienność lub jej brak występują wtedy, gdy ubiegłoroczne wnioskowanie obejmowało wyłącznie jednolitą płatność obszarową (JPO), płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną z uprawą chmielu, płatność do owiec i/lub do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu
    • powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku składanym w 2019 r. nie przekraczała 10 ha.

Jednocześnie z opcji oświadczeń nie będą mogli skorzystać rolnicy, którzy ubiegali się o płatności dla młodych rolników, płatności związanej do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, truskawek, lnu, konopi włóknistych oraz płatności do bydła i krów. 

Zintegrowany wniosek, oprócz dopłat bezpośrednich obejmuje również dopłaty obszarowe PROW. Niektóre z nich również wykazują niewielką zmienność i uprawniają do składania oświadczeń. Będą mogli to uczynić ci, którzy ubiegłego roku wnioskowali o dopłaty z tytułu zalesiania i tworzenia terenów zalesionych, a także pierwszego zalesiania gruntów nierolniczych oraz o płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Z takiej możliwości wykluczają natomiast działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne.

Ustawa wchodzi w życie 15 marca 2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących oświadczeń, które zaczną obowiązywać od 1 marca 2020 r.

Janusz Szrama
[1] Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy w wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w tramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw