UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „Najlepsza wędzarnia tradycyjna”

Show the MENU
13.08.2020

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

w BRWINOWIE Oddział w RADOMIU

OGŁASZA   OGÓLNOPOLSKI   KONKURS

„Najlepsza wędzarnia tradycyjna”

 

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wędzarni, umożliwiających wędzenie produktów mięsnych systemem tradycyjnym, z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktu i najwyższej jakości wędzonek. W Konkursie nagrodzone zostaną najlepsze wędzarnie „tradycyjne” w Polsce. W ramach Konkursu ocenione zostaną kiełbasa cienka i szynka.
  2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (CDR), we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Badania i ocenę wędlin przeprowadzi jednostka naukowo badawcza.
  3. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane podmioty które, wykorzystują w produkcji wędzarnie, umożliwiające wędzenie systemem tradycyjnym.
  4. Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać drogą elektroniczną: e-mail: radomatcdr [dot] gov [dot] pl.; pocztą tradycyjną: 26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18 lub osobiście. „Karta zgłoszenia” załączona jest do niniejszego ogłoszenia.
  5. Zgłoszenie oprócz „karty zgłoszenia” powinno zawierać projekt wędzarni lub szkic / schemat, fotografie, opis z wymiarami i technologią procesu wędzenia, oraz inne materiały, uzasadniające zgłoszenie wędzarni do konkursu. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć zaakceptowaną i podpisaną klauzulę RODO. Zgłaszający obowiązany jest również do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu, który załączony jest do niniejszego ogłoszenia.
  6. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody, dyplomy i wyróżnienia,
  7. Organizatorzy przewidują upowszechnianie informacji o wynikach konkursu poprzez strony internetowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.
  8. Informacje na temat konkursu, w tym Regulamin Konkursu zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl.
  9. Szczegółowych informacji na temat organizacji Konkursu udziela Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu;  tel. 48 365 69 00 e-mail: radomatcdr [dot] gov [dot] pl.
  10. Przesłanie podpisanej :Karty zgłoszenia” oznacza zapoznanie się i akceptację postanowień regulaminu, oraz zasad ochrony danych osobowych zawartych w regulaminie.

Więcej informacji na stronie:

https://cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3376-ogolnopolski-konkurs-najlepsza-wedzarnia-tradycyjna