Obowiązkowe szkolenia dla beneficjentów "Dobrostanu zwierząt" już dostępne

Show the MENU
13.06.2024

Uwaga!

Udostępniliśmy szkolenia, obowiązkowe dla tegorocznych beneficjentów interwencji PS WPR 2023-2027 - "Dobrostan zwierząt".

Przypominamy:

  • rolnicy ubiegający się o płatności dobrostanowe są zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w terminie do 14 marca następującego po roku od założenia wniosku; ten wymóg dotyczy tych, którzy wystąpili o płatności dobrostanowe po 14 marca 2024 r. i będzie obowiązywał rolników przystępujących do interwencji w każdym następnym roku, do końca realizacji PS WPR 2023-2027; w przypadku podejmowania działań dobrostanowych w kolejnych latach, szkolenie wystarczy odbyć tylko jeden raz,
  • szkolenia są bezpłatne,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia należy przesłać na indywidualne konto na Platformie usług Elektronicznych (PUE) ARiMR do 21 marca w następnym roku, po roku od złożenia wniosku,
  • brak przeszkolenia będzie skutkował potrąceniem 30% płatności dobrostanowej,
  • rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi deleguje organizację tych szkoleń do jednostek doradztwa rolniczego.

 

 

Do szkolenia w formie on-line można się zalogować poprzez stronę internetową Łódzkiego Ośrodka Dopradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach wybierając przycisk ekranowy:   

lub w serwisie internetowym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wybierając odpowiednie województwo: 

 

W przypadku problemów z obsługą szkoleń w formie internetowej zapraszamy do wszystkich naszych komórek organizacyjnych - będziemy udzialać pomocy.

Warunek podstawowy - uczestnik szkolenia musi posiadać włane konto poczty elektronicznej.

 

Z A P R A S Z A M Y