Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

O nawożeniu, odmianach i ochronie roślin

Show the MENU
06.02.2017
szkolenie oddziałowe WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU zdj nr 1

Prawie 100 uczestników przybyło 3 lutego na szkolenie oddziałowe WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU, które odbyło się w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Szkolenie miało na celu poruszenie bieżących tematów rolniczych z dziedziny agrotechniki.

Przewodnim tematem szkolenia było zbilansowane nawożenie zbóż i rzepaku, jako element integrowanej ochrony, które w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym dr hab. inż. Witold Szczepaniak z Katedry Chemii Rolnej, Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prelegent rozpoczął wykład od analizy naturalnych i agrotechnicznych czynników ograniczających i redukujących plony roślin w Polsce. Omówił główny czynnik ograniczający plony roślin uprawnych w kraju, jakim jest woda oraz czynniki wpływające na jej produktywność jednostkową. Zwrócił uwagę rolników na możliwość stymulacji odporności roślin poprzez odpowiednie nawożenie mineralne.

Podkreślił, że punktem wyjścia jest uregulowany odczyn gleby, który sprzyja efektywnemu wykorzystaniu makro- i mikroskładników. Ponadto optymalizacja nawożenia wymaga od rolnika przede wszystkim kontroli plonotwórczego działania azotu. Działanie to można zwiększyć poprzez bilansowanie składników drugoplanowych i stosowanie mikroelementów. Następnie wykładowca przeszedł do omówienia strategii nawożenia zbóż i rzepaku w kontekście ich potrzeb pokarmowych oraz potencjału gleby do ich zaspokajania. Nawiązał w swoim wystąpieniu do rozwoju i stanu odżywienia ozimin w okresie jesiennym oraz jaki to będzie miało wpływ na plony.

Inżynier Grzegorz Magdziak z firmy DANKO Hodowla Roślin Spółka z o.o. zaprezentował osiągnięcia hodowlane własnej firmy – między innymi, charakterystykę nowych odmian zbóż jarych o udoskonalonych cechach rolniczych i jakości ziarna. Zwrócił uwagę na odmiany wysoko plonujące, przydatne na słabsze gleby oraz mniej podatne na choroby i wyleganie. Wśród nowości odmianowych zbóż jarych wymienił jęczmień jary Argento, Penguin oraz Melius i Solist. Przybliżył charakterystykę lidera gleb słabych, jakim jest jęczmień jary Kucyk, nową wysokojakościową pszenicę Goplana oraz pszenżyto jare Sopot (najkrótsze na rynku) i Mazur. W ofercie tej firmy, dobrze znanej rolnikom województwa łódzkiego, pojawił się nowy gatunek soja Petrina. Wykładowca przedstawił ponadto „hity” odmianowe zbóż ozimych, między innymi: pszenicę ozimą Hondia, pszenżyto ozime Trapero, Rotondo, Salto, jęczmień ozimy Quadriga czy żyto populacyjne Dańkowskie Granat i Dańkowskie Opal.

Niedosyt naukowych informacji doskonale zrekompensowała przerwa na poczęstunek, podczas której rozgorzała ożywiona dyskusja między wykładowcami i rolnikami. Najbardziej skupiała się na problematyce nawożenia i dolistnego dokarmiania. Doktor Witold Szczepaniak był dosłownie oblegany przez uczestników szkolenia i musiał wyjaśniać wszelakie wątpliwości dotyczące nawożenia zbóż i rzepaku. Dyskusja ta świadczy dobitnie o tym, jak ważne jest połączenie nauki z praktyką, dopasowanie zaleceń do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa, zwłaszcza w kontekście aktualnych zmian pogodowych. Świadczy również o potrzebie ciągłego doskonalenia wiedzy producentów rolnych w zakresie agrotechniki upraw polowych. Przy ciepłym napoju rolnicy mogli również porozmawiać między sobą, wymieniając poglądy w przedwiosennym czasie na temat upraw, nasion, ochrony roślin i nie tylko.

Po przerwie przedstawiciel firmy BAYER CropScience Polska mgr inż. Krzysztof Kantor zaprezentował programy ochrony zbóż i rzepaku preparatami swojej firmy. Omówił nowe produkty, które weszły na rynek w roku bieżącym, min.: Fusaro Xpro i Variano Xpro 190 EC. Ten nowy koncept zwalcza bardzo szerokie spektrum chorób. Zaprezentował również korzyści płynące ze stosowania zapraw nasiennych oraz możliwości stosowania regulatorów wzrostu. Prelegent zwrócił uwagę na aktualną sytuację w uprawie ozimin – zbóż i rzepaku oraz możliwości zastosowania w tych uprawach rozwiązań herbicydowych, fungicydowych i insektycydowych z wykorzystaniem preparatów tej firmy. Firma Bayer inwestuje również w rozwój nasiennictwa dostarczając rolnikom odmiany mieszańcowe i liniowe rzepaku ozimego i jarego.

Dużą atrakcją dla uczestników szkolenia były konkursy wiedzy z nagrodami zorganizowane przez współorganizatorów, czyli firmy Danko i Bayer.

Zenobia Opala
Fot.: Hubert Sierant

szkolenie oddziałowe WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU zdj nr 1
szkolenie oddziałowe WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU zdj nr 2
szkolenie oddziałowe WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU zdj nr 3
szkolenie oddziałowe WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU zdj nr 4
szkolenie oddziałowe WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU zdj nr 5