Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Nauka Doradztwu Rolniczemu” ZARZĄDZANIE STADEM BYDŁA MLECZNEGO,

Show the MENU
10.06.2019
    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 W Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Pawłowicach od 5 do 7 czerwca odbyło się  spotkanie pn. „Nauka Doradztwu Rolniczemu” ZARZĄDZANIE STADEM BYDŁA MLECZNEGO, w którym uczestniczyli doradcy ze wszystkich 16 ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce.

       Podczas spotkania przedstawiono,, m.in.:

 • Kluczowe elementy optymalnego żywienia krów mlecznych
 • Najważniejsze czynniki wpływające na efektywny odchów cieląt
 • Zasady prawidłowego zarządzania rozrodem w stadach bydła mlecznego. Najważniejsze problemy w rozrodzie krów mlecznych
 • Zarządzanie zdrowiem w stadach bydła mlecznego w aspekcie profilaktyki, rozpoznawania i zwalczania mastitis
 • Optymalizację opłacalności produkcji mleka
 • Praktyczne aspekty zarządzania rozrodem w stadzie bydła mlecznego – nasienie seksowane, modne czy potrzebne?
 • Innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli bydła mlecznego
 • Innowacyjne metody monitorowania zdrowia, żywienia i zarządzania rozrodem w stadach bydła mlecznego
 • Automatyzację i mechanizację w gospodarstwie bydła mlecznego

       W ramach wyjazdu można było się zapoznać z praktycznym wykorzystaniem najnowszych technologii w hodowli bydła mlecznego w gospodarstwach:

 • Wizyta w gospodarstwie – Zarządzanie stadem krów mlecznych w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB  w Pawłowicach
 • Wizyta w gospodarstwie – Nowoczesne technologie w hodowli bydła mlecznego oraz w systemach doju na przykładzie fermy krów Niechłód należącej do Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o.
 • Wizyta w gospodarstwie – Nowoczesne technologie w utrzymaniu bydła mlecznego oraz w systemach doju.

  Tekst i fot.: Tomasz Kolankowski