• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń

Agencja Rynku Rolnego w komunikacie opublikowanym 13 marca br. poinformowała, że od 18 marca do 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o pomoc w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:
 • pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego
 • pomoc dla producentów świń (dotyczy strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego
 • pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych
 • pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (dotyczy strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF).
 Stawki pomocy kształtują się następująco:
 • refundacja do zakupu bydła hodowlanego od 1000 do 2500 zł
  w zależności od kategorii wiekowej oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja
 • refundacja do zakupu świń hodowlanych od 150 do 350 zł
  w zależności od kategorii wiekowej oraz 500 zł w przypadku zakupu knura
 • wyrównanie ceny sprzedaży świń ze strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF, nie więcej niż:
 • 2,00 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 • 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do30 czerwca 2017 r.
        Wnioski o udzielenie pomocy do refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego i świń hodowlanych, producenci będą mogli składać do właściwych ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę producenta OT ARR.
      
       W przypadku mechanizmu Pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży dla producentów świń (dotyczy strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF) wnioski o pomoc za poszczególne okresy sprzedaży można składać w terminach:
 • w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r. – w terminie od 18 marca do 7 kwietnia 2017 r.
 • w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. – w terminie do 21 maja 2017 r.,
 • w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. – w terminie do 21 lipca 2017 r.
Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
 
Informacje na temat pomocy dostępne są na stronie internetowej: www.arr.gov.pl
 
 C.Solarczyk
Na podstawie informacji Agencji Rynku Rolnego