Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Kursy euro stosowane w rozliczeniach

Show the MENU
12.10.2018

Rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenie ceny buraków z euro na złotówki wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski lub agencję Bloomberg. Krajowa Spółka Cukrowa • Średni kurs NBP z września 2018 r. (4,2992 PLN/EUR) dla ceny buraków kontraktowanych oraz średni kurs NBP z roku gospodarczego 2018/19 dla dodatkowego świadczenia. Nordzucker • Średni kurs z września 2018 r. (4,3004 PLN/EUR) obliczany na podstawie dziennych kursów publikowanych przez agencję Bloomberg. Pfeifer & Langen • Średni kurs NBP z roku gospodarczego 2018/19 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,25 PLN/EUR). Südzucker • Średni kurs EBC z września 2018 r. (4,3006 PLN/EUR).

Źródło: KZPBC