Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Korzystne zmiany w rolniczym handlu detalicznym

Show the MENU
08.01.2019

Rok 2019 przynosi kilka ważnych i dobrych zmian w funkcjonowaniu rolniczego handlu detalicznego (RHD). Pierwszą – bardzo oczekiwaną przez rolników – jest umożliwienie sprzedaży żywności wyprodukowanej w ramach RHD, m.in. do: sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnym  przeznaczeniu. Dotychczas obowiązujące przepisy nie dawały takiej możliwości, co nie było korzystne dla prowadzących RHD, gdyż nie pozwalało w pełni wykorzystać potencjału prowadzonej produkcji, a także osiągać wyższych przychodów ze sprzedaży.

       Zmienione przepisy określają, że zbywanie żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będzie mogło odbywać się pod warunkiem, że zakłady te będą zlokalizowane na obszarze tego samego województwa, w którym ma miejsce produkcja tej żywności lub zlokalizowane na obszarach powiatów, lub miast stanowiących siedzibę wojewody, lub sejmiku województwa , sąsiadujących z tym województwem.

       Kolejną istotną zmianą jest podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych z 20 do 40 tys. zł. Po przekroczeniu tej kwoty sprzedaż będzie opodatkowana 2-procentowym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

       Nowością jest również to, że – po raz pierwszy – można otrzymać dofinansowanie do prowadzenia RHD. Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji do 50% wartości poniesionych kosztów. Maksymalna kwota wsparcia na inwestycje planowane w ramach RHD – to 100 tys. zł. Można będzie ją przeznaczyć, m.in., na: dostosowanie pomieszczeń i budynków gospodarskich, a także na zakup wyposażenia  potrzebnego do prowadzenia RHD. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w terminie 31.01-01.03.2019 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa.

       Szczegółowe informacje dotyczące RHD zamieściłam w artykule Rolniczy handel detaliczny opublikowanym w numerze 6/2018 miesięcznika RADA. Zainteresowani dofinansowaniem RHD mogą dopytać o szczegóły dzwoniąc pod bezpłatną infolinię (nr 800 38 00 84) lub do Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych (nr 22 318 47 70).

 Małgorzata Ziółkowska

Źródło: ustawa z 9 listopada 2018 r. (DzU poz. 2242 )

 www.arimr.gov.pl