UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkurs „Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego”

Show the MENU
26.03.2021

Konkurs „Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego”

Termin realizacji konkursu 15.02.2021 – 26.03.2021

Konkurs polegał na sporządzeniu tradycyjnych kiełbas z własnych składników bez stosowania konserwantów chemicznych.

Celem konkursu było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z produkcją kiełbasy wiejskiej, oraz propagowanie spożycia pełnowartościowych kiełbas, wytworzonych z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod. Ideą przewodnią konkursu było pielęgnowanie szacunku dla produkcji rodzimych wyrobów w małych gospodarstwach rolnych prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) lub działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną (MLO).

Konkurs zorganizowany został przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi, który jest także fundatorem części nagród rzeczowych. Pozostali sponsorzy nagród to: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Urząd Miasta Radomska, Urząd Gminy w Kleszczowie, Urząd Gminy w Wielgomłynach, Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka,  Urząd Gminy Głuchów, Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, Urząd Gminy Moszczenica, Urząd Gminy Gorzkowice, Urząd Gminy Kluki, Urząd Gminy Szczerców, Urząd Gminy Szadek, Urząd Gminy Widawa, Urząd Gminy Błaszki, Urząd Gminy Dalików, Urząd Gminy Łyszkowice.

Konkurs został objęty patronatem medialnym przez Radio Victoria.

Formularze zgłoszeniowe przesłało 26 producentów wiejskiej kiełbasy z terenu województwa łódzkiego.

Zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostało 24 producentów (dwóch uczestników zostało wykluczonych z udziału w konkursie. Jeden z nich po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wycofał swoje uczestnictwo, nie dostarczył próbki pracy konkursowej, tym samym nie spełnił warunków regulaminu, drugi uczestnik nie dostarczył natomiast pracy konkursowej, tym samym również nie spełnił warunków regulaminu).

Do badań przeprowadzonych pod względem bezpieczeństwa żywności, które wykonał Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi, dostarczone zostały próbki prac konkursowych przez 25 uczestników konkursu. Wszystkie próbki spełniły kryteria bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Do oceny konkursowej zostały dostarczone prace konkursowe przez 24 uczestników konkursu.

Nad oceną sensoryczną wiejskich kiełbas pracowała Komisja Konkursowa powołana przez organizatora w składzie osobowym:

 1. inż. Michał Słowikowski – pracownik ŁODR z s. w Bratoszewicach, PZDR Opoczno – przewodniczący,
 2. dr inż. Anna Szosland-Fałtyn – Kierownik Pracowni Mikrobiologii w Zakładzie Jakości Żywności – członek,
 3. dr Beata Bartodziejska – Kierownik Zakładu Jakości Żywności – członek,
 4. mgr. inż. Janusz Ciesielski – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi – członek,
 5. mgr inż. Aleksandra Świątek – pracownik ŁODR z s. w Bratoszewicach, PZDR Tomaszów Mazowiecki – członek.

 Komisja oceniała wiejskie kiełbasy uwzględniając następujące kryteria:

 1. wygląd i cechy zewnętrzne
 2. wygląd i cechy na przekroju
 3. smak
 4. zapach

 Komisja Konkursowa ustaliła następujące wyniki Konkursu „Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego”:

 1.  miejsce – "ORAF" Sp. z o.o. - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona,
 2. miejsce – Anna Bogusławska - Działalność  Marginalna Lokalna Ograniczona,
 3. miejsce – NOSTERIA Sp. z o.o. - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona.

 WYRÓŻNIENIA:

  • Jolanta Paprzycka - Rolniczy Handel Detaliczny,
  • WIEJSKIE WYROBY WĘDLINIARSKIE Wojciech Piotrowicz - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
  • Renata Hamczyk – Rolniczy Handel Detaliczny

 Pozostali uczestnicy konkursu:

 1.  Zakład Przetwórstwa Mięsnego - Ptaszek Jan Ptaszek - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
 2. Rolniczy Handel Detaliczny Urszula Stępień
 3. Rolniczy Handel Detaliczny Paweł Bednarek
 4. Fil-Kub Anna Kotowicz - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
 5. Michał Cygora Tradycyjne Wyroby Mięsne - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
 6. Rolniczy Handel Detaliczny Michał Grala
 7. Rolniczy Handel Detaliczny Beata Bedyniak
 8. Wojciech Grabowicz - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
 9. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Pecyna Jan - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
 10. Rolniczy Handel Detaliczny Anna Kurowska
 11. MASARNIA TRADYCYJNA Adam Dębowski - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
 12. Wędliny Emka Rolniczy Handel Detaliczny Karol Marczak
 13. Rolniczy Handel Detaliczny Krystyna i Józef Palusińscy
 14. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO Daniel Czapnik - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
 15. Rolniczy Handel Detaliczny Piotr Skupień
 16. Masarnia Janów Sebastian Witaszewski - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
 17. "Matpol" Tradycyjny Wyrób Wędlin Mateusz Ormański - Działalność Marginalna Lokalna Ograniczona
 18. Rolniczy Handel Detaliczny Jerzy Ptaszek

 

 


Dominika Wojtowicz-Królik