UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkurs Wiedzy Rolnictwo Ekologiczne i Ochrona Środowiska 2021

Show the MENU
28.05.2021

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach serdecznie zaprasza do udziału w internetowym konkursie; „Konkurs Wiedzy  Rolnictwo Ekologiczne i Ochrona Środowiska 2021”
Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy rolniczej.

Konkurs będzie realizowany w jednym etapie. Finaliści trzech pierwszych miejsc zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu zamieszczonym poniżej.

Harmonogram „Konkursu Wiedzy  Rolnictwo Ekologiczne i Ochrona Środowiska 2021”:

  • 17.05.2021 r. – rozpoczęcie konkursu
  • 15.06.2021 r. – ostateczny termin nadsyłania prac (włącznie)
  • 22.06.2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu (na stronie internetowej ŁODR zs. w Bratoszewicach www.lodr-bratoszewice.pl, zakładka OLIMPIADY I KONKURSY).

Test wiedzy z 30 pytaniami zostanie zamieszczony 17.05.2021 r. na stronie www.lodr-bratoszewice.pl  w zakładce OLIMPIADY I KONKURSY, następnie w zakładce „Zaproszenie do udziału w Konkursie Wiedzy  Rolnictwo Ekologiczne i Ochrona Środowiska 2021”.

Uczestnik po zapoznaniu się z pytaniami testu „„Konkursu Wiedzy  Rolnictwo Ekologiczne i Ochrona Środowiska 2021”” przesyła do ŁODR zs. w Bratoszewicach najpierw wydrukowane, potem czytelnie wypełnione i podpisane, jedynie dwa dokumenty tj. „kartę zgłoszenia” i „arkusz odpowiedzi”.

w formie elektronicznej tj. pocztą elektroniczną, jako czytelny skan lub zdjęcie obu dokumentów na adres e-mailowy: sekretariatatlodr-bratoszewice [dot] pl, z tytułem e-maila: „Konkurs Wiedzy  Rolnictwo Ekologiczne i Ochrona Środowiska 2021

w terminie do 15.06.2021 r. (włącznie). Liczy się data wpływu do ŁODR zs. w Bratoszewicach, przy wersji papierowej lub data i godzina przesłania zgłoszenia internetowego. Prace nadesłane po wskazanym ostatecznym terminie nie będą oceniane.

Ważne (patrz Regulamin konkursu):

  1. Uczestnik Konkursu Wiedzy Rolniczej 2021, może być uczestnikiem innych konkursów realizowanych przez ŁODR zs. w Bratoszewicach w 2021 roku.
  2. Osoba, która zajęła pierwsze miejsce, w poprzednich edycjach „Konkurs Wiedzy  Rolnictwo Ekologiczne” (tj. w 2019 i 2020 roku), nie może brać udziału w następnych Konkursach Wiedzy Rolniczej w okresie trzech kolejnych lat, licząc od 2021 roku. 

Organizator konkursu:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

osoba do kontaktu: Bartłomiej Pijewski, tel. 516-815-346

 

Zapraszamy do udziału w „Konkurs Wiedzy  Rolnictwo Ekologiczne i Ochrona Środowiska 2021”!