UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi” – etap wojewódzki

Show the MENU
26.11.2021

Wybrano najpiękniejsze prace plastyczne z woj. łódzkiego w ramach drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego Odpoczywaj na wsi. Organizatorem tego konkursu, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest promocja wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów wiejskich. W tegorocznej edycji do ŁODR zs. w Bratoszewicach zgłoszono prace z 17 placówek oświatowych. Wojewódzka Komisja Konkursowa zgodnie z Regulaminem konkursu wyróżniła łącznie sześć prac tj.: trzy prace z I grupy (klasy 0-III) oraz trzy prace z II grupy (klasy IV-VIII). Kolejny etap konkursu to etap ogólnopolski, za który odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Oświaty i Polityki Społecznej. ŁODR zs. w Bratoszewicach przekaże wyróżnione prace do 6 grudnia 2021 roku do MRiRW.

Wykaz placówek oświatowych z woj. łódzkiego, które przesłały prace plastyczne do ŁODR zs. w Bratoszewicach w ramach tegorocznej edycji konkursu „Odpoczywaj na wsi” :

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze

3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzki

4. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu

5. Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

6. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach

7. Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu

8. Szkoła Podstawowa nr 1 m. Władysława Jagiełły w Strykowie

9. Szkoła Podstawowa w Białyninie

10. Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach

11. Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach

12. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lubiankowie

13. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Popowie Głowieńskim

14. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie

15. Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej

16. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie

17. Szkoła Podstawowa w Winnej Górze

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

  • Przewodniczący – Tadeusz Morawski, II zastępca dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach
  • Sekretarz – Ewa Szewczyk, gł. specjalista ds. ogrodnictwa i roślin okopowych (Dział TPR)
  • Członek – Ireneusz Sadowski, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej
  • Członek – Ewa Kłosińska, kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
  • Członek – Edyta Kijak, gł. specjalista ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki (Dział ROW)

 

najwyżej oceniła prace następujących uczniów:

 

I grupa (klasy 0 –III szkoły podstawowej)

Lena Dziwisińska  - klasa 2, Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Natalia Paulińska - klasa 2, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach

Michalina Fijałkowska - klasa 1, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie

 

 II grupa (klasy IV – VIII szkoły podstawowej)

Anna Chruścielewska - klasa 7, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach

Aleksandra Sadok - klasa 8, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu

Roksana Ramus - klasa 5, Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia naszym reprezentantom w etapie ogólnopolskim! 

 

Tekst i foto: Ewa Szewczyk

 

wyróżnione prace w ŁODR, konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi” – etap wojewódzki
Lena Dziwisińska, Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim
Natalia Paulińska, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skierniewicach
Michalina Fijałkowska, Szkoła Podstawowa w Niesułkowie
Anna Chruścielewska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach
Aleksandra Sadok, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu
Roksana Ramus, Zespół Szkół Samorządowych  w Dzietrznikach