UWAGA!!! Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach wstrzymuje do odwołania wszystkie formy szkoleń !!!

Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Kampania szkoleniowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

Show the MENU
02.03.2020

Blisko 800 osób (dokładnie 794) zostało przeszkolonych w kampanii szkoleniowej skierowanej do Kół Gospodyń Wiejskich, którą zorganizował Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Szkolenia odbyły się w każdym powiecie na terenie województwa łódzkiego. W każdym ze szkoleń wzięli udział przedstawiciele  Urzędu Skarbowego, Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

Od czasu wejścia w życie  Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r o Kołach Gospodyń Wiejskich, wiele KGW skorzystało z możliwości jakie dają zapisy ustawy i dokonało rejestracji  w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Znalezienie się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich powoduje nabycie osobowości prawnej oraz możliwość prowadzenia  działalności zarobkowej, w tym działalności gospodarczej.

W ślad za przywilejami, podążają jednak obowiązki.  Każde zarejestrowane Koło Gospodyń Wiejskich jest zobowiązane do sprawozdawczości dotyczącej ilości członków na koniec roku kalendarzowego, a także do prowadzenia księgowości lub uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. KGW ma obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego roczne  zeznanie podatkowe na formularzu CIT-8 bądź sprawozdania finansowego, przy pełnej księgowości.

Powyższe zobowiązania, powodowały wiele pytań i obaw  z nimi związanych. Przeprowadzona kampania szkoleniowa miała na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom Kół Gospodyń Wiejskich, stworzenia możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące np. wymogów sanitarnym podczas przygotowywania potraw w siedzibach KGW, ich sprzedaży w trakcie lokalnych uroczystości, a także uzyskania wskazówek jak poprawnie prowadzić uproszczoną ewidencje przychodów i kosztów.  Na wszystkie pytania odpowiadali przedstawiciele instytucji, odpowiedzialnych za konkretne płaszczyzny.

Uzyskanie kompleksowych odpowiedzi, z pewnością ułatwił dalsze działania organizacyjne.

 Tekst - Edyta Kijak, zdjęcia - ŁODR