Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Kalendarz Pszczelarski 2019

Show the MENU
04.12.2018

Zapraszamy do zamawiania i zakupu Kalendarza Pszczelarskiego na 2019 r. Tematem przewodnim kalendarza jest artykuł dr. hab. Pawła Chorbińskiego prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pt. „Choroby pszczół (zapobieganie, profilaktyka i leczenie)”. oraz m.in. • „Matka decyduje o jakości rodziny pszczelej”, • wykaz linii hodowlanych i rejestrów, • „W pasiece od lutego do listopada”, • spotkania i konferencje pszczelarskie w 2019 r.

Cena 1 egzemplarza „Kalendarza Pszczelarskiego 2018” wraz z „Notatnikiem Pszczelarza” dla odbiorców indywidualnych wynosi 25 zł, z kosztami wysyłki.

Wysyłka następuje po wpłynięciu środków na niżej wskazane konto z dokładnym adresem odbiorcy: Polski Związek Pszczelarski Ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa Nr rachunku bankowego 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres, pod który ma być przesyłany kalendarz. Przy zamówieniu powyżej 20 kompletów cena negocjowana.

Źródło: PZP