Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Jak z powodzeniem uruchomić i prowadzić wiejską firmę

Show the MENU
09.11.2018

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 29-30 listopada 2018 roku szkolenie stacjonarne pt. „Abecadło przedsiębiorcy wiejskiego, czyli jak z powodzeniem uruchomić i prowadzić wiejską firmę”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością. Głównym celem szkolenia jest przekazanie doradcom rolnym podstawowej wiedzy z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Uczestnicy zostaną zapoznani z determinantami psychologicznymi decydującymi o sukcesie w prowadzeniu biznesu. Zaprezentowane zostaną im narzędzia zarządzania sobą i pracowniami w czasie oraz poprawne mechanizmy komunikacji w biznesie. Przedstawione zostaną im również przepisy prawne regulujące podejmowanie działalności gospodarczej jak i dotyczące wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (podatki, księgowość, fundusze unijne możliwe do pozyskania przez wiejskich przedsiębiorców). Uczestnikom szkolenia ukazane zostaną ponadto możliwości wykorzystania Internetu w rozwijaniu działalności gospodarczej, jak i innowacyjny typ działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jakim są gospodarstwa opiekuńcze. W programie szkolenia znajdują się również dwa bloki tematyczne w ramach „Spotkania z praktyką” pt.: • Urząd skarbowy jako partner przedsiębiorcy; • Biuro podatkowe jako partner przedsiębiorcy. Zajęcia te mają na celu pokazanie uczestnikom szkolenia dobrych praktyk w zakresie kształtowania efektywnej współpracy z wyżej wspomnianymi partnerami przedsiębiorcy. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia tj. 183 zł. Dla pozostałych uczestników koszt usług socjalnych zostaje powiększony o koszty dydaktyczne (łączny koszt szkolenia wynosi 383 zł). Doradcy zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu proszeni są o przesyłanie potwierdzonej przez pracodawcę oraz podpisanej przez siebie karty zgłoszenia uczestnictwa do Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków. Kartę zgłoszenia można przesłać mailem (skan) na adres: t [dot] sedzikatcdr [dot] gov [dot] pl lub pocztą tradycyjną. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia. Rekrutacja będzie prowadzona do 23 listopada 2018 r. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest samodzielne rozwiązywanie zadań w czasie szkolenia. Opiekę merytoryczną nad szkoleniem sprawuje Mateusz Grojec z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich tel.: (12) 424 05 25, m [dot] grojecatcdr [dot] gov [dot] pl Informacji w sprawie rekrutacji udziela pani Teresa Sędzik z Zespołu Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego tel.: 12 424 05 54, t [dot] sedzikatcdr [dot] gov [dot] pl.

Źródło: CDR