• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Integrowana ochrona w uprawach ziemniaków - w Kościerzynie

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie
 
zaprasza do udziału w szkoleniu nt:
 
Integrowana ochrona roślin w uprawach polowych - ograniczanie strat plonów ziemniaka powodowanych przez szkodniki glebowe i choroby kiełków”.
 
Szkolenie odbędzie się  w dniu   27. 02. 2013 r.- (środa),  o godz. 10:00
w siedzibie ŁODR Oddział w KOŚCIERZYNIE
W programie szkolenia:
 • – „Nicienie, pędraki, drutowce - biologia, zwalczanie i ograniczanie strat jakościowych plonu zgodnie z zasadami integrowanej ochrony” - dr Tomasz Erlichowski – IHAR–PIB – ZNiOZ w Boninie
 • – „Technologia ochrony  ziemniaka przed szkodnikami glebowymi i innymi organizmami szkodliwymi” - Marek Chorzępa – DuPont Poland Sp. z o.o.
 • - „Technologia ochrony ziemniaka przed chorobami i chwastami w okresie kiełkowania i po wschodach” - Michał Bartnicki – BELCHIM Crop Protection Poland Sp. z o.o..
 •  –  Aktualna  oferta  sadzeniaków  odmian  ziemniaków  jadalnych – Firma Nasienna GRANUM Sp. j.
 • –  Zasady przemieszczania bulw ziemniaków na terenie Polski i innych krajów UE oraz państw trzecich -  WIORiN w Łodzi Delegatura  w Sieradz
 • - Skutki nieudzielania informacji dla Agencji Nasiennej o wykorzystaniu materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego - Agencja Nasienna – Aneta Gorzelewska
Zapraszamy
Tekst: Ewa Janczak
Szkolenie w Kościerzynie 27 lutego 2013 r.