Informacja z seminarium „Współpraca sieciowa w rolnictwie społecznym”

Show the MENU
08.07.2024

 

           W dniach 24-26 maja 2024 roku w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego,
ul. Meiselsa 1, odbyło się seminarium sieciujące dla specjalistów ODR pod hasłem „Współpraca sieciowa w rolnictwie społecznym”. Moderatorami seminarium byli: dr Małgorzata Bogusz, dyrektor CDR O/Kraków, Elżbieta Dziasek, kierownik Działu Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków.

          Program spotkania przewidywał wykłady w CDR Kraków oraz wyjazd studyjny do Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach. Podczas pierwszego wykładu o tematyce pt.: „ Realizacja pomocy społecznej w powiązaniu z gospodarstwem rolnym” – Sylwia Staniuk, zastępca dyrektora Departamentu i Polityki Społecznej MR i MW, dr Józefina Król - Nowinski, naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej MR i RW. Zaprezentowały wprowadzenie do tematyki „gospodarstw opiekuńczych”
w kontekście polityki krajowej i Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

          Prezentacja nt: ”Hortiterapia jako usługa społeczna w gospodarstwie opiekuńczym” przedstawione przez dr inż. Arch. Kraj. Martę Pisarek, Akademia Nauk Stosowanych
w Rzeszowie, czyli niekonwencjonalna metoda lecznicza roślinami. Metoda terapeutyczna polegająca na oddziaływaniu na ogólną kondycję człowieka poprzez jego kontakt z roślinami.

          Drugiego dnia seminarium odbył się wyjazd studyjny, którego celem było  poznanie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej, możliwość zapoznania się z praktyczną działalnością podmiotów ekonomii społecznej, a także była możliwość rozmów i konsultacji. Wyjazd studyjny służył pokazaniu praktycznej strony działalności i realizacji pomocy społecznej w powiązaniu z gospodarstwem rolnym na przykładzie – Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

           Ostatniego dnia odbył się wykład „Ogród społeczny jako miejsce aktywizacji i integracji mieszkańców” zaprezentowany przez dr inż. arch. kraj. Martę Pisarek, Akademia Nauk Stosowanych w Rzeszowie, Katarzynę Przyjemską - Grzesik, kierownika Zespołu Kraków
w Zieleni, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Angelikę Książek członka Zespołu Kraków w Zieleni, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Ogrody społeczne pozwalające poszerzyć zieloną przestrzeń w miastach. Sprawiające, że mieszkańcy blokowisk zyskują miejsca,
w których mogą na chwilę złapać oddech, wyciszyć się, zbliżyć się do natury i wypocząć
w otoczeniu zieleni. Będące wspaniałą strefą do rekreacji i spędzania wolnego czasu.

           Seminarium „Współpraca sieciowa w rolnictwie społecznym” zakończyło się krótkim podsumowaniem dokonanym przez Elżbietę Dziasek, kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Tekst: Agnieszka Binek-Trojak

Fot: Agnieszka Binek- Trojak