Informacja o realizacji operacji pn. XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” oraz Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Show the MENU
07.06.2019

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” oraz Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  

 Operacja mająca na celu propagowanie pro środowiskowego stylu życia i zachęcania do wprowadzania zasad gospodarowania sprzyjających ochronie gleb i produkcji bezpiecznej żywności oraz promowania osiągnięć w hodowli zwierząt wśród rolników, hodowców, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, organizacji okołorolniczych, doradców, przedsiębiorcy z województwa łódzkiego. Celem projektu jest również poprawa produktywności i konkurencyjności rynkowej podmiotów gospodarczych i sektora rolnego,  podnoszenie poziomu kreatywności i innowacyjności oraz wzmocnienia i profesjonalizacji  regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez zorganizowanie jednego wydarzenia targowego XXI Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” oraz Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dla około 15 tys. uczestników, indywidualne spotkania odbywające się w trakcie targów dla około 150 osób, a także poprzez realizację Konkursu wiedzy Rolnictwo ekologiczne dla około 15 uczestników oraz Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 dla około 50 uczestników. 

 Operacja współfinansowana jest ze  środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 Przewidywane wyniki operacji to promocja rolnictwa, wymiana doświadczeń, wdrożenie dobrych praktyk ekologicznych. Targi przyczynią się również do zwiększenia udziału zainteresowanych stron do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Promocja najnowszych wyników hodowli czy też ekologicznych metod produkcji przyczynia się do zwiększania promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

                  

  

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW!

Można to zrobić na stronie internetowej KSOW.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl