Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Info Day w Brukseli

Show the MENU
09.01.2019

Komisja Europejska zaprasza beneficjentów zainteresowanych składaniem propozycji programów promocyjnych i informacyjnych, realizowanych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, na spotkanie informacyjne.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r. w Brukseli. Jego celem będzie przedstawienie potencjalnym beneficjentom Rocznego Programu Prac na 2019 rok, jak również zaprezentowanie doświadczeń zdobytych podczas dotychczas realizowanych programów.

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na poniższej stronie internetowej: https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events/registrations-open-info-day-calls-proposals-2019

Źródło: MR i RW