Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Gleba w wielu aspektach

Show the MENU
04.06.2019

W Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, 29 maja 2019 r. odbyło się „szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo”. Spotkanie otworzył oraz serdecznie przywitał wykładowców i zgromadzonych słuchaczy Tadeusz Morawski, zastępca dyrektora ŁODR. Słuchaczami byli rolnicy oraz specjaliści ośrodka.

       Współorganizatorem szkolenia był Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (IO). Placówka ta od 1 stycznia 2018 r. realizuje projekt BIOGLEBA Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Szkolenie w Bratoszewicach było kolejne w ramach tego projektu. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej http://www.inhort.pl/biogleba.

       Głównym celem projektu jest edukacja w zakresie ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych oraz ich udziału w poprawie jakości gleb. Obecnie w wyniku stosowania intensywnych metod uprawy w wielu rejonach kraju postępuje degradacja gleb użytkowanych rolniczo. Degradacja to proces złożony, jak również złożone i wielowarstwowe jest działanie przeciwko temu zjawisku.

       Naukowcy podczas szkolenia szczegółowo omówili tematy dotyczące:

  • Korzystnych i niekorzystnych mikroorganizmów glebowychdr hab. Urszula Smolińska, Instytut Ogrodnictwa
  • Roli mikroorganizmów w tworzeniu próchnicydr Beata Kowalska, Instytut Ogrodnictwa
  • Aktualnych metod odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów doglebowychdr hab. Czesław Ślusarski, Instytut Ogrodnictwa
  • Zagospodarowania odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji glebdr hab. Wojciech Stępień, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Stosowania racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowychdr hab. Tomasz Sosulski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczychdr inż. Bożena Smreczak, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

       Zarówno w trakcie spotkania, jak i po jego zakończeniu słuchacze mieli możliwość konsultacji z ekspertami merytorycznymi.

 Ewa Szewczyk

Fot.: Ewa Szewczyk, Tomasz Liska