UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Finał Konkursu " Chleba naszego..."

Show the MENU
21.12.2020

Pierwsza edycja Konkursu „Chleba naszego…”  za nami

Konkurs, który został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz Posła na Sejm RP Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa - polegał na wypieku tradycyjnego chleba z mąki uzyskanej z pierwotnych odmian pszenicy - okrągłoziarnowej i  perskiej,  oraz z żyta – pochodzących z poletek doświadczalnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Bratoszewicach. Do konkursowych zmagań zaproszone zostały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego, a ich zadaniem  była  prezentacja aktywnego  kultywowania polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z domowym wypiekiem chleba, dbałości o poczucie tożsamości kulturowej, pielęgnowania szacunku dla chleba, a także propagowanie spożycia pełnowartościowego pieczywa, wytworzonego z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod.

Uprawę pierwotnych form pszenic – okrągłoziarnowej  i perskie -  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, prowadził w formie doświadczalnej po raz pierwszy. Było to doświadczenie, które miało dać odpowiedź  jaki plon wydadzą pierwotne odmiany, jakie zabiegi agrotechniczne będą konieczne w trakcie uprawy oraz przede wszystkim, jaka będzie jakość ziarna, a na etapie końcowym jakość uzyskanej z niego mąki.

Badania wykazują, iż pszenice pierwotne pochodzące z początku udomowienia roślin (8 tys. lat p.n.e.) – między innymi okrągłoziarnowa i perska – charakteryzują się dużo większą zawartością składników biologicznie czynnych (m.in. witamin, składników mineralnych) niż w pszenice zwyczajne.

Zainteresowanie konkursem przerosło nasz oczekiwania - konkursowe formularze zgłoszeniowe przesłało 38 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego, z czego ostatecznie 34 przekazały swoje chleby do oceny.

Komisja miała bardzo trudne zadanie  - każdy chleb był niepowtarzalny w swojej formie, wypieczony z ogromnym zaangażowaniem, polegającym nawet na poszukiwaniu w okolicy prawdziwego pieca chlebowego.  Jako kryteria konkursowej oceny brano pod uwagę barwę wypieczenia, smak, zapach, poziom wypieczenia oraz strukturę miękiszu w przekroju a także ogólne wrażenie estetyczne.

Ostatecznie Komisja Konkursowa ustaliła następujące wyniki :

I  MIEJSCE -   Koło Gospodyń Wiejskich GORZĘDÓW, powiat radomszczański

II MIEJSCE -  Koło Gospodyń Wiejskich w BIELOWICACH, powiat opoczyński

III MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w BRANICY I REMBIESZOWIE, powiat zduńskowolski

WYRÓZNIENIA:

Koło Gospodyń Wiejskich  WIELKA WIEŚ A, powiat łaski  

Koło Gospodyń Wiejskich CIENIA, powiat sieradzki 

Koło Gospodyń Wiejskich KARCZOWIANKI, powiat radomszczański

 

Pozostałe Koła Gospodyń Wiejskich  które wzięły udział w konkursie :

Koło Gospodyń Wiejskich    OSIECZANKI, powiat łowicki; Koło Gospodyń Wiejskich  ROGÓW przy OSP ROGÓW, powiat brzeziński ; Koło Gospodyń Wiejskich MARIANÓW ROGOWSKI, powiat brzeziński

Koło Gospodyń Wiejskich w KĘDZIORKACH „ZAKRĘCENI” , powiat brzeziński ; Koło Gospodyń Wiejskich BRÓJCE, powiat łódzki wschodni ; Koło Gospodyń Wiejskich BYSZEWY, powiat łódzki wschodni; Koło Gospodyń Wiejskich WSI ADAMÓW, powiat brzeziński; Koło Gospodyń Wiejskich JORDANOWIANKI, powiat brzeziński ; Koło Gospodyń Wiejskich w KROSNOWIE, powiat skierniewicki;

Koło Gospodyń Wiejskich w CELIGOWIE, powiat skierniewicki; Stowarzyszenie Gospodyń w CHOCHOŁOWIE, powiat kutnowski; Koło Gospodyń Wiejskich w CHORKACH , powiat łęczycki

Koło Gospodyń Wiejskich w GOŁOCICACH, powiat łęczycki; Koło Gospodyń Wiejskich MIELESZYN, powiat wieruszowski ; Koło Gospodyń Wiejskich w TEKLINOWIE, powiat wieruszowski ; Koło Gospodyń Wiejskich CHOJNE, powiat sieradzki ; Koło Gospodyń Wiejskich KOŚCIERZYN, powiat sieradzki; Koło Gospodyń Wiejskich BUKOWIANKI, powiat sieradzki; Koło Gospodyń Wiejskich w CHODAKACH, powiat poddębicki ; Koło Gospodyń Wiejskich BRZÓZKI, powiat poddębicki; Koło Gospodyń Wiejskich SĘDOWIANKI, powiat poddębicki ; Koło Gospodyń Wiejskich DĄBROWIANKI, powiat łaski; Koło Gospodyń Wiejskich MOGILNO MAŁE, powiat pabianicki; Koło Gospodyń Wiejskich ZBOROWIANKI, powiat łaski ; Koło Gospodyń Wiejskich MAKOWE PANIENKI, powiat radomszczański ; Koło Gospodyń Wiejskich ŁĘCZNO, powiat piotrkowski; Koło Gospodyń Wiejskich GOLESZE DUŻE, powiat piotrkowski ; Koło Gospodyń Wiejskich DZIAŁAJMY RAZEM w SANGRODZU, powiat tomaszowski; Koło Gospodyń Wiejskich w SKRZYNKACH, powiat tomaszowski.

 

Wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie i serce włożone w wypieki konkursowych chlebów, za aktywność w podtrzymywaniu tradycji wypieku chleba oraz za dbałość  o naszą kulturową tożsamość.

Zwycięskie oraz wyróżnione Koła Gospodyń Wiejskich uhonorowane zostały nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Bratoszewicach oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy Łódź.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Tekst : Edyta Kijak, Anna Gołaszewska

Zdjęcia: Edyta Kijak, Monika Wojciechowska