150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Czerwona strefa ASF w powiecie rawskim

Show the MENU
14.03.2020

Na początku marca w Mogielnicy na terenie powiatu grójeckiego potwierdzono wystąpienie u dzika afrykańskiego pomoru świń (ASF) . Miejsce znalezienia znajdowało się na granicy z gminą Sadkowice w powiecie rawskim. Nie trzeba było długo czekać, żeby gmina ta została uznana obszarem objętym ograniczeniami, zwanym też strefą czerwoną.

Dokonała tego Komisja Europejska wydając 12 marca 2020 r. Decyzję wykonawczą zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt  w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. (Dziennik Urzędowy UE  L77/5).  

 

Od tej decyzji obszary restrykcyjne w związku z ASF w województwie łódzkim obejmują:

Obszary ochronne - strefa żółta: 

  • w powiecie łowickim - Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśnio, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów,
  • w powiecie rawskim - gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka, Regnów,
  • powiat skierniewicki,
  • powiat miejski Skierniewice,
  • w powiecie opoczyńskim - gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów,
  • w powiecie tomaszowskim - gminy Czerniewice, Inwowłódz,  Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek.

Obszary objęte ograniczeniami - strefa czerwona:

 • w powiecie opoczyńskim - gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne,
 • w powiecie rawskim - gmia Sadkowice.

 Na szczęście, powiat rawski to przede wszystkim produkcja sadownicza. Trzoda chlewna stanowi tutaj rzadki, incydentalny kierunek produkcji. Ograniczenia w strefie czerwonej idą bowiem o wiele dalej niż w  strefie żółtej.  Generalnie, zakazuje się przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar, choć nie jest to zakaz bezwzględny. Jeżeli świnie przebywają w gospodarstwie od urodzenia lub przez co najmniej 30 dni poprzedzających przemieszczanie i w okresie 7 dni przed przemieszczeniem zostaną poddane badaniu laboratoryjnemu na obecność ASF z wynikiem ujemnym oraz badaniu klinicznemu w kierunku występowania objawów choroby, nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem – mogą przekroczyć granicę strefy. Dopuszcza się również przemieszczanie świń do natychmiastowego uboju poza obszar objęty ograniczeniami pod warunkiem, że spełnione są wymagania określone wyżej i powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu analizy ryzyka, wyrazi na to zgodę. Dokładnych, czasami drobiazgowych, regulacji dotyczących zasad postępowania w strefie czerwonej jest o wiele więcej – o szczegóły należy pytać powiatowych lekarzy weterynarii lub sięgnąć do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi [1] . 

[1]  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpineiniem afrykańskiego pomotu świń (DzU.2018.290)


 Janusz Szrama