Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI

Show the MENU
03.01.2019

W 2019 roku aukcje jałówek hodowlanych organizowane przez Łódzki Związek Hodowców Bydła będą odbywały się na terenie wystaw hodowlanych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach pod hasłem:"AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI". Zmiana lokalizacji wiąże się z decyzją ŁZHB o zaprzestaniu wraz z końcem 2018 roku działalności aukcyjnej w Witoni i Będkowie i przeniesieniu jej do ŁODR w Bratoszewicach, jako centralnego i tradycyjnie związanego z ekspozycjami bydła miejsca w województwie łódzkim. Aukcje w nowej edycji są wynikiem współpracy Łódzkiego Związku Hodowców Bydła, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu sp. z o.o., przy poparciu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie.

PIERWSZA AUKCJA JAŁÓWEK HODOWLANYCH W BRATOSZEWICACH, NA KTÓRĄ SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY JUŻ 10 STYCZNIA 2019 ROKU.

Ustalone na pierwszy kwartał 2019 roku terminy imprezy: 10 stycznia, 14 lutego, 14 marca 2019 roku są zgodne z zasadą przeprowadzania aukcji w każdy drugi czwartek miesiąca.

Przedstawione do sprzedaży jałówki pochodzą z obór prowadzących ocenę wartości użytkowej bydła, urzędowo uznanych za wolne od białaczki, brucelozy i gruźlicy, potwierdzone certyfikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Przyjmowanie jałówek odbywa się w godzinach 9.30-11.00. Komisyjna wycena i oglądanie jałówek, do godziny 12.00. Licytacja i sprzedaż jałówek o godzinie 12.00.

Łódzki Związek Hodowców Bydła – organizator aukcji nie ubezpiecza zwierząt, nie zapewnia transportu i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

Informacje telefoniczne o aukcjach można uzyskać:

Biuro: 42-632-59-74, 42-632-15-48,

Dyrektor: K. Gałązka 0661-808-009,

Inspektor: Z. Szewczyk 0668-131-081

Z A P R A S Z A M Y