Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Agrotechnika 2019 zakończona

Show the MENU
28.04.2019

Niestety, pogoda wytrzymała dziś tylko do godziny 13. Potem się rozpadało i… skróciło nieco nasze targi. Ale zdążyliśmy zrealizować wszystkie punkty naszego programu. Na gorąco podajemy wyniki konkursów. Fotoreportaż i relacja z całej imprezy niebawem. Dziękujemy wszystkim wystawcom i targowym gościom…

Konkurs „Maszyna Targów Agrotechnika 2019”

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Waldemar Sender – ŁODR zs. w Bratoszewicach – przewodniczący komisji
 2. Tomasz Liska – ŁODR zs. w Bratoszewicach – członek komisji
 3. Rafał Balcerak – ŁODR zs. Bratoszewicach – członek komisji

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych ciągników rolniczych, maszyn i urządzeń technicznych, kierując się następującymi kryteriami: wysoka funkcjonalność, ergonomia, nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, zachowanie wymogów bhp, jakość i estetyka wykonania, ekologia, forma prezentacji wyrobu.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach:

 • ciągniki rolnicze
 • maszyny i urządzenia techniczne (wyposażenie budynków inwentarskich).

Po wnikliwej ocenie Komisja Konkursowa przyznała:

w kategorii ciągniki rolnicze:

I miejsce dla ciągnika rolniczego Fendt Profi Plus 720 producent AGCO, prezentowanego przez Rolbud Pędziwiatr w Głuchowie

Wyróżniony otrzymuje Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera

II miejsce dla ciągnika rolniczego MASSEY FERGUSON 7714 S producent AGCO, prezentowanego przez novaFarm Lena Sobocińska w Makowie-Kolonii

Wyróżniony otrzymuje Puchar Dyrektora ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach – Tomasza Kopery oraz dyplom okolicznościowy

III miejsce dla ciągnika rolniczego CLAAS ARION 440MR CIS – producent CLAAS – prezentowanego przez Agro Sznajder Sp. z o.o. Odział w Piotrkowie Tryb.

Wyróżniony otrzymuje Puchar Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisława Węglewskiego oraz dyplom okolicznościowy.

W kategorii maszyny i urządzenia techniczne przyznano:

I miejsce dla agregatu do uprawy użytków zielonych – producent AGROMASZ – prezentowanego przez P.H.U. „ZIMEX” Halina Zimoch w Leszczach

Wyróżniony otrzymuje Puchar Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau oraz dyplom okolicznościowy

II miejsce dla systemu zarządzania stadem AfiFarm 5.3 – producent AfiMilk – prezentowanego przez F.H.U. AgroMilk Alex w Kalinowie

Wyróżniony otrzymuje Puchar Dyrektora ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach Tomasza Kopery oraz dyplom okolicznościowy

III miejsce dla kombajnu do warzyw ALINA SUPERNOVA Z815/1 – producent WEREMCZUK FMR Sp. z o.o. w Niedrzwicy Dużej

Wyróżniony otrzymuje Puchar Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisława Węglewskiego oraz dyplom okolicznościowy.

 

Najciekawsze stoisko Targów Rolnych Agrotechnika 2019

 Komisja konkursowa w składzie:

 1. Dariusz Partyka – ŁODR zs. w Bratoszewicach – przewodniczący komisji
 2. Dominika Jach-Adamczewska – ŁODR  zs. w Bratoszewicach – członek komisji
 3. Ewa Szewczyk – ŁODR  zs. w Bratoszewicach – członek komisji

Komisja konkursowa dokonała oceny wszystkich stoisk wystawców XXVII Targów Rolnych Agrotechnika 2019, kierując się następującymi kryteriami:

 • aranżacja, estetyka, funkcjonalność stoiska
 • atrakcyjność i nowoczesność oferowanych produktów
 • przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych dla zwiedzających
 • różnorodność oferty
 • inne atrakcje stoiska (np. prezentacja zastosowania produktów, ciekawe hasło reklamowe itp.).

Za najciekawsze stoisko Targów Rolnych Agrotechnika 2019 Komisja Konkursowa uznała firmę:

ColumbusEnergy – Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

Firma prezentuje w Bratoszewicach odnawialne źródła energii, panele fotowoltaiczne

Wyróżniony otrzymuje Statuetkę Dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach – Tomasza Kopery oraz dyplom okolicznościowy

 

„Najbezpieczniejsza Maszyna Targów Rolnych Agrotechnika”

Ocenie poddano niesamobieżne maszyny rolnicze (urządzenia zawierające mechanizm lub zespół mechanizmów z funkcją ruchu) przeznaczone dla rolników posiadających małe i średnie gospodarstwa.

Wytypowane przez powołaną przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi komisję lub zgłoszone przez uczestników targów maszyny (urządzenia) podlegały ocenie w skali od 0 do 5 punktów, wg następujących kryteriów:

 1. Posiadane certyfikaty i znaki bezpieczeństwa,
 2. Właściwe oznakowanie zalecanych zachowań użytkowników maszyny  (piktogramy i napisy ostrzegawcze na maszynie, trwałość tych oznaczeń),
 3. Wyposażenie w elementy zabezpieczające przed wypadkiem i/lub grożących powstaniem sytuacji wypadkowej,
 4. Posiadane przez komisję konkursową informacje o wypadkach z udziałem ocenianej maszyny,
 5. Atrakcyjność ekspozycji pod względem bezpieczeństwa dla zwiedzających.

 Komisja Konkursowa wyróżniła tytułem „Najbezpieczniejszej maszyny XXVII Targów Rolnych Agrotechnika 2019” wystawcę

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIMEX” Halina Zimoch za siewnik zbożowy-rzędowy SR 300 wyprodukowany przez firmę Agro-Masz ze Strzelec Małych.

Siewnik zaprojektowany został do wysiewu nasion zbóż, roślin motylkowych i rzepaku. Może pracować jako maszyna samobieżna lub w zestawach uprawowych. Maszyna została wyposażona w znaczniki śladów sterowane hydraulicznie, amortyzowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem śrubami ścinanymi. Posiada szeroki ryflowany podest, zapobiegający poślizgnięciu rolnika nawet w zabrudzonym obuwiu. Dodatkowo został wyposażony w rozkładane schodki oraz boczny stopień, który ułatwia np. ładowanie z przyczepy. Ergonomiczny pojemnik umożliwia bezpośredni dostęp do instrukcji obsługi. Siewnik posiada oświetlenie oraz elementy odblaskowe, które nawet bez użycia oświetlenia powodują, że jest widoczny po zmroku.

Nagrodę - puchar oraz pamiątkowy dyplom z rąk dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Tomasza Nowickiego odebrał przedstawiciel wystawcy.

 Zebrała: Grażyna Bożyk