Mapa procesów\


Strona główna


Polityka jakości

Rejestr niezgodności

Norma ISO 9001:2015

Wlaściciele procesów

formularz Działania k/z

Wniosek o dokonanie zmian

Ranking dostawców

Ksiega Jakosci wyd 10 skan.pdf

Kontekst organizacyjny 2019 skan 2.pdf

mapa interesariuszy 2019 skan.pdf

Ocena dostawców

POTENCJAŁY DO DOSKONALENIA PO AUDICIE NADZORU DRUGIEGO ROKU.docx

Plan auditow wewn 2019 skan.pdf

cele jakosciowe procesow 2019.pdf

Ryzyka 2019

Szanse dla procesów

Ustalenia po przeglądzie zarządzania 2019

Wyniki auditów wewnętrznych ISO 2019

Copyright
© Certus PM 2009