Mapa procesów\


Strona główna


Polityka jakości

cele jakosciowe procesow 2017 skan.pdf

plan auditow wewn 2017 skan.pdf

Rejestr niezgodności

Norma ISO 9001:2015

Właściciele procesów

formularz Działania k/z

Wniosek o dokonanie zmian

Ranking dostawców

Księga Jakości

Kontekst organizacji

Mapa interesariuszy

Aktualnosci.docx

Kryteria i ocena dostawców

Ustalenia po przeglądzie zarządzania

ryzyka procesow 2017 skan.pdf

PDD po audicie recertyfikacyjnym

Copyright
© Certus PM 2009