Mapa procesów\


Strona główna


Polityka jakości

Rejestr niezgodności

Norma ISO 9001:2015

Właściciele procesów

formularz Działania k/z

Wniosek o dokonanie zmian

Ranking dostawców

Księga Jakości

Kontekst organizacyjny

mapa interesariuszy

Aktualności

Kryteria i ocena dostawców

Ustalenia po przeglądzie zarządzania

Ryzyka 2018

PDD po audicie recertyfikacyjnym

Plan auditow wewnetrznych 2018 skan.pdf

POTENCJALY DO DOSKONALENIA PO AUDICIE NADZORU.docx

Cele jakościowe procesów 2018

Szanse dla procesów

Wyniki auditów wewnętrznych

POTENCJALY DO DOSKONALENIA PO AUDICIE NADZORU DRUGIEGO ROKU.docx

Copyright
© Certus PM 2009