• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

tel.: 42 719 89 28, 719 89 29, 719 60 67, 719 60 83    

fax: 42 719 66 99

e-mail: technologia@lodr-bratoszewice.pl

 

PRACOWNICY DZIAŁU TECHNOLOGII PRODUKCJI ROLNICZEJ

w Bratoszewicach

 
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Tel. wewnętrzny/
tel. komórkowy, e-mail
 Janusz Szrama
 kierownik

 w. 323             797 187 077          j.szrama@lodr-bratoszewice.pl

 Halina Abramowicz
 gł. specjalista                                ds. drobiu, drobnego inwentarza i pszczół
 w. 346             797 187 080
h.abramowicz@lodr-bratoszewice.pl
 Katarzyna Bryk

 gł. specjalista

ds. zbóż i oleistych

 w. 324             519 646 554            k.bryk@lodr-bratoszewice.pl
 Mateusz Leśniewski  sp. ds. trzody chlewnej

 w. 326             785 254 204         m.lesniewski@lodr-bratoszewice.pl

 Tomasz Liska
 gł. specjalista ds.budownictwa, mechanizacji rolnctwa i bhp
 w. 324             506 418 758
t.liska@lodr-bratoszewice.pl
 Cezary Solarczyk
 gł. specjalista ds. przeżuwaczy
 w. 326             506 418 669
c.solarczyk@lodr-bratoszewice.pl
 Ewa Szewczyk
 gł. specjalista ds. ogrodnictwa     i roślin okopowych
 w.326             519 301 047


Zespół Technologii Produkcji Rolniczej, Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

w Oddziale ŁODR w Kościerzynie


Koordynator Zespołu: Ewa Janczak

tel.: 43 821 31 13; 821 31 14; fax: 43 821 30 11

tel. komórkowy: 517 738 048

e-mail: e.janczak@lodr-bratoszewice.pl

 


Zespół Technologii Produkcji Rolniczej, Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

w Oddziale ŁODR w Piotrkowie Trybunalskim

 

Koordynator Zespołu: Hubert Sierant

tel.: 44 646 10 48; 646 10 73; fax: 44 646 10 73

tel. komórkowy: 519 301 082

e-mail: h.sierant@lodr-bratoszewice.pl