• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Przedsiębiorczości
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Aukcje jałówek w województwie łódzkim w 2014 roku

     Organizatorem aukcji jałówek jest Łódzki Związek Hodowców Bydła. Ważenie, komisyjna wycena i oglądanie jałówek odbywa się w dniu aukcji, w godzinach 9.30-11.00. Licytacja i sprzedaż jałówek po godzinie 11.00. Organizator aukcji nie ubezpiecza zwierząt, nie zapewnia transportu i nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. W zależności od ilości jałówek i zapotrzebowania Łódzki Związek Hodowców Bydła przewiduje możliwość zwiększenia częstotliwości aukcji, rozszerzenia i ewentualnej zmiany sieci punktów aukcyjnych. Informacje o aukcjach można uzyskać pod nr tel:

Biuro: 42 632-15-48, 42 632-59-74, 

Dyrektor: G. Machała 0668 131 108

Inspektor: Z. Szewczyk 0668 131 081

            Przedstawione do sprzedaży jałówki pochodzą z obór urzędowo uznanych za wolne od białaczki, brucelozy i gruźlicy, potwierdzone certyfikatem Powiatowego Inspektora weterynarii. W przypadku braku takiego certyfikatu wymagane jest aktualne świadectwo zdrowia jałówki w kierunku chorób hodowlanych. Cielność jałówek jest potwierdzana przez lekarza weterynarii na aukcji po dokonaniu zakupu na koszt sprzedającego.

Za organizację aukcji sprzedający wpłacają 110zł + 23% VAT, a jeżeli należą do Związku Hodowców bydła: 60zł+23% VAT. Kupujący wnosi opłatę 110zł+ 23% VAT.

Nabywcy, po wygraniu licytacji, wpłacają na ringu wadium w wysokości 200 zł (kwota ta stanowi część należnej zapłaty za jałówkę).

            Przed rozpoczęciem licytacji, każdy kupujący może zapoznać się z danymi dotyczącymi poszczególnych jałówek, które umieszczone są na tabliczkach informacyjnych. Dane te zawierają:

 • Numer aukcyjny

 • Dolew krwi hf w %

 • Data urodzenia i data krycia jałówki

 • Waga

 • Informacje czy matka lub babka mają wpis do ksiąg hodowlanych

 • Informacje o ojcu – buhaj testowy czy pozytywnie wyceniony (do jałówek po buhajach testowych, po ukończeniu pierwszej minimum 200dniowej laktacji - dopłata w wysokości 300zł brutto z Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, pod warunkiem że jałówka od momentu wycielenia podlegała kontroli użytkowości mlecznej).

 • Informacja o buhaju użytym do krycia jałówki (testowy czy pozytywnie wyceniony)

 • Informacje o wydajność matki: ilość kg mleka, ilość kg tłuszczu, % tłuszczu w mleku,    % białka w mleku

 • Informacje o stadzie z którego pochodzi jałówka: nazwisko i adres hodowcy, średnia ilość krów w stadzie, średnia wydajność w stadzie (kg mleka, % tłuszczu, % białka)

 • Suma punktów hodowlanych uzyskana przez jałówkę za:

 • pochodzenie: max 13 punktów

 • za buhaja którym pokryta jest jałówka: max 5punktów
 • wydajność matki: max 15 punktów

 • % białka: max10 punktów

 • pielęgnację: max 8 punktów

 • pokrój: max 9 punktów

 • Cena wywoławcza, na którą składa się suma wartości rzeźnej i hodowlanej.:

- wartość rzeźna: waga jałówki w kg x cena za kilogram (od 01.01.2012r.  3,50zł/kg)

- wartość hodowlana: suma punktów hodowlanych uzyskana przez jałówkę w wycenie pomnożona przez cenę przyjętą za 1 kg żywca pomnożona przez 20 (obecnie za każdy uzyskany punkt 20x3,50zł=70 zł)