• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Grupy producentów rolnych w województwie łódzkim

 

Rejestr Grup Producentów Rolnych
Rejestr grup prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę grupy, zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.).
 
Rejestr zawiera:
1) nazwę i siedzibę grupy,
2) datę wydania decyzji administracyjnej, w której organ właściwy ze względu na siedzibę grupy stwierdza spełnienie przez grupę warunków ustawowych (określonych w art. 3 przedmiotowej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6) i  dokonuje wpisu do rejestru grup,
3) nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję,
4) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim
 
Rejestr jest jawny, zamieszczony na stronie
 
Osoba udzielająca informacji:
Dorota Rzeźnik
Tel.: 42/ 663 32 24
e-mail:
dorota.rzeznik@lodzkie.pl
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Tel.: 42/ 663 35 30
Fax.: 42/ 663 35 32

 

ZałącznikWielkość
Grupy_producentow_rolnych_w_nowym_PROW_2014-2020.doc52 KB
Wsparcie dla grup producentów rolnych w ramach PROW 2007-201360 KB
Ustawa z dnia 19 grudnia 2003r.o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego (DZ. U. z 2003r. Nr. 223, poz. 2221 z późn. zm.)273.46 KB
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w sprawie warunków uznawania organizacji producenckich i wstępnego uznawania 82 KB
Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 o grupach producentów rolnych i ich związkach54.5 KB