• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Żniwa 2015

Żniwa to czas wzmożonych prac polowych, czas troski o sprzedaż płodów rolnych, ale też czas planowania przyszłych zasiewów. Specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i w tym trudnym okresie są z rolnikami, wychodzą też z nową inicjatywą.
 

Święto warzyw w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Zgodnie z wieloletnią tradycją  w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach pod honorowym patronatem ministra rolnictwa Marka Sawickiego odbył się kolejny Dzień Otwartych Drzwi. Otwarcia imprezy dokonała dyrektor Instytutu Ogrodnictwa prof. dr hab. Małgorzata Korbin. Powitała honorowych gości, m.in.: wojewodę łódzkiego Jolantę Chełmińską, marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Tomasza Mroczka.
 

Obchody 50-lecia działalności FADN w Brukseli

W roku ubiegłym obchodziliśmy w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 10-lecie prowadzenia FADN w Polsce – czyli unijnego system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. 
 
       FADN wykorzystywany jest przy planowaniu i realizacji zadań polityki rolnej UE. Gomadzone dane wykorzystywane są do:

Z ŁODR uczymy się i zwiedzamy

Grupa specjalistów z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz kilkudziesięciu rolników z województwa łódzkiego od 10 do 12 lipca uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowo-turystycznym. Pierwszym etapem były odwiedziny pokazowego gospodarstwa ekologicznego w Chwałowicach należącego do Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Radomiu.
 

Premia dla młodych rolników – kryteria dostępu wniosków

1.      W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyska ich co najmniej 15.
 
2.      Punkty przyznaje się na podstawie zobowiązań i oświadczeń beneficjenta zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie oraz kontroli administracyjnej.

Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw – ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU NA SKŁADANIE WNIOSKÓW!

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 31 lipca br. jest ostatnim dniem składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia (art. 9 ust. 2 RDK_(UE)_1031/2014 z późn. zm.) dla operacji przeprowadzonych w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
 

Najbezpieczniej u Sęków w Łazisku

Odbywający się pod medialnym patronatem miesięcznika RADA Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015 na terenie województwa łódzkiego dobiegł końca. Zwyciężyli Teresa i Marian Sękowie z Łaziska (gm. Tomaszów Maz., powiat tomaszowski) i to oni reprezentować będą województwo łódzkie w etapie krajowym konkursu.