• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Reklama

Zapraszamy na szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin IP

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach organizuje szkolenia z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin. W związku z rosnącym zainteresowaniem producentów rolnych i otrzymaniem certyfikatu IP szkolenia prowadzone są odrębnie w odniesieniu do roślin: warzywniczych, rolniczych i sadowniczych.
 

TSW 2017

  Specjaliści ŁODR zs. w Bratoszewicach uczestniczyli 11 i 12 stycznia w VII Targach Sadownictwa i Warzywnictwa 2017 (TSW 2017), które odbyły się w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn. Targi od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem oraz należą do największych w Polsce z tematyki ogrodniczej.
 

Zaproszenie na szkolenie dla producentów świń

Zaproszenie na szkolenie

Ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2017 r. bez zmian

Rada Ministrów 24 listopada 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określającej, m.in., zasady ubezpieczenia zdrowotnego rolników w 2017 r.
       Przyjęte rozwiązania ustalają wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegnie więc ani wysokość, ani sposób opłacania składek.
Nowelizacja ustawy weszła w życie z 1 stycznia 2017 r.

Grudniowe szkolenia w Instytucie Ogrodnictwa

     Szkolenia jakie zorganizował pod koniec roku Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, obejmowały bardzo szeroki zakres tematów związanych z ogrodnictwem i ochroną środowiska. W spotkaniach tych licznie uczestniczyli specjaliści z  ŁODR zs. w Bratoszewicach.