• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Czas na ekozawód

Grupa gospodyń z gminy Łubnice przyswajała wiedzę, nabywała umiejętności i nowych kwalifikacji z zakresu zielarstwa: farmakognozji (nauki o substancjach pochodzenia roślinnego, które są wykorzystywane jako leki), aromaterapii (medycyny alternatywnej wykorzystującej olejki eteryczne, inne substancje zapachowe do poprawy nastroju, zdrowia, a także zgłębiania procesów poznawczych) i apiterapii (metody profilaktyki i leczenia za pomocą produktów pszczelich).

Uwaga!!!

 Informujemy, że  24 grudnia 2014 r. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach nie pracuje.

O kukurydzy w Kościerzynie

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie 9 grudnia br. odbyło się seminarium nt.:
 
Kukurydza – nowe kierunki w hodowli odmian mieszańcowych na ziarno oraz kiszonkę.
 
      Szkolenie skierowane było do doradców i producentów uprawiających kukurydzę. Cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Wiesz – jesteś bezpieczniejszy

– Proszę Państwa, szósta edycja konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego – to cel naszego dzisiejszego spotkania.

O odnawialnych źródłach energii

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 5 grudnia br. odbył się finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii. Inicjatorem i organizatorem olimpiady był Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Organizowany po raz pierwszy w województwie łódzkim konkurs zgromadził 35 uczestników, którymi byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz rolniczka.
 

Seminarium w Piotrkowie

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w seminarium, które już za tydzień odbędzie się w piotrkowskim oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach
Zostaną, miedzy innymi, poruszone zagadnienia wspólnego ubiegania się rolników o pomoc w ramach programów inwestycyjnych PROW 2014–2020, a także przedstawiona metodyka wypełniania wniosków dotyczących dopłat bezpośrednich w roku 2015. 
 

Spotkanie hodowców bydła mlecznego w Bratoszewicach

       W siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 2 grudnia bieżącego roku spotkali się hodowcy bydła mlecznego zrzeszeni w Łódzkim Związku Hodowców Bydła. Było to jedno z pięciu zebrań organizowanych na terenie naszego województwa w celu wyłonienia delegatów na Walny Zjazd organizacji planowany 28 stycznia 2015 roku.