• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Reklama

Zapraszamy na szkolenie

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego dzieci osób ubezpieczonych w KRUS.

Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski TYLKO do 5.12.2016 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, którym została wprowadzona w 2016 r. dodatkowa pomoc finansowa dla producentów rolnych.
 

O bhp w rolnictwie wiedzą... dużo

Mimo że liczba nieszczęśliwych zdarzeń w rolnictwie z roku na rok maleje, nadal jednak corocznie około 20.000 osób ulega wypadkom przy pracach rolniczych. Stąd znajomość i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie powinno być ważnym elementem dla rolnika prowadzącego gospodarstwo, a także dla członków jego rodziny, a więc i dzieci uczestniczących jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio w życiu gospodarstwa. Dlatego tak ważna jest edukacja już od najmłodszych lat.

Finał XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym

Już po raz 24. w dniu  24 listopada 2016 r. odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym.
Do finału przystąpiło 30-stu uczestników z terenu województwa łódzkiego, którzy wyłonieni zostali spośród 69 osób uczestników eliminacji oddziałowych.
Eliminacje miały miejsce  20 października 2016 r. w Oddziałach Piotrków Trybunalski i  Kościerzyn oraz w Centrali  w Bratoszewicach.

Uprawa drzew pestkowych – czereśnia

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach 3 listopada br. odbyło się szkolenie w zakresie nowoczesnych metod uprawy czereśni. Profesor Paweł Wójcik omówił zagadnienia związane z nawożeniem borem i wapniem. Przedstawił, w jakich okolicznościach może dochodzić do braku tych pierwiastków i przenawożenia. Przedstawił też wyniki badań nad korzystnym wpływem stosowania preparatów aminokwasowych na nawożenie.